kufi muhammed

kufi muhammed, composition date: 2010

Continue reading

Fâtiha sûresi ve tezhibinin kompozisyon safhalarına dair

fâtiha sûresi ve tezhibi son haline gelinceye kadar 1973-2010 yılları arasındaki 37 yıla yayılan bir kompozisyonun safahâtı, ve her bir safhanın ayrı bir hikayesi var: samatya, 2016 . . divanın 3. baskısı vesilesiyle tashih edilmiş şekli. istanbul, 2010’da oğlum ahmetle birlikte aylarca photoshop çizimleri için uğraşarak yaptığımız son hali: fatihadan tezhib kısmına geçerkenki geçişli düğüm kısmında bir tadilat yapmak suretiyle […]

Continue reading

“Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music

“Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music  Yılmaz Öztuna Üstâdımız  1974 te Sivas 4 eylül Lisesinde Müzik öğretmeni iken gönderdiğim beste notalarını muhafaza etmiş; halbuki bu maddede zikrettiği bazı besteleri, çoktan beri ben bile unutmuştum . bunların bazılarını ben de ancak bu ansiklopedide verilen bilgiler sayesinde hatırladım ve 3 tanesinin notalarını hocam Kemal Batanay’ın İsamdaki arşivinden birkaçını da arkadaşlardan […]

Continue reading

Dostoyevsky ve Büyük Engizisyoncu

Dostoyevsky ve Büyük Engizisyoncu Eritis sicut Dei, bonum et malum cognoscétis! (Tanrı gibi olacaksınız, iyi ve kötüyü bileceksiniz!) Lionel Trilling ve Edward Wasiolek’ten tercüme Modern fikir dünyası üzerinde büyük tesiri olan Rus yazarı Dostoyevski’nin eserlerinde hürriyet ve sosyal organizasyon problemleri hakkında esaslı felsefî spekülasyonlar vardır. Dostoyevski’nin bu yönü üzerinde duran kısa bir makale ile “Karamazof Kardeşler” adlı eserindeki “Büyük Engizisyoncunun Menkıbesi” […]

Continue reading

Şarkı söyle bana, gözlerimi al…

Şarkı söyle bana, gözlerimi al…”Gannî lî ve huz aynâyî”(*) I. Sonsuzluğun ufkundaki kuşlar Her sırrı bilir, vakti bilirler Yağmur kokusundan mıdır onlar? Onlar ki gelir, gerçek olurlar Teşbihteki bir “sırr” gibi düşler Kalbin dilidir, kalbe gelirler Bak kalbine yalnız gezen avcı Gönlündeki dağlar gibi yalnız Sonsuz göğün ufkundaki dağlar Andıkça geçen demleri ağlar Sonsuzluğun ufkundaki kuşlar “Kuşlar mıdır onlar ki […]

Continue reading

şâhid-i mazmûn menem dîger nîst…

Bismillâhi ve’l-hamdü lillâhi alâ külli hâl. Ve’s-salât ü ve’s-selâm alâ Muhammedin il-mübeşşer fî’l- İncîl. Ve kâne vasfihi Faraklit… Allah adıyla ve içinde bulunduğumuz her hâle hamdolsun. Ve Salât ü Selâm Muhammed’e ki İncîl’de müjdelenmiştir. Ve vasfı da “Faraklit” (Paraclitos) idi.. Faraklit, “sığınacak bir liman”, bir “rahatlatıcı kişi” ma’nâsına da gelirmiş; hattâ derler ki bu kelâmın “mazmûn”u, “Ahmed” ismini de tazammûn […]

Continue reading

KANİ KARACA ve GEÇMİŞ ZAMANLAR

  . (Yedi İklim Dergisi, 1992, s. 31) “Halk içre bir âyine var Herkes bakar bir ân görür Her ne görür kendi yüzün Ger yahşi ger yaman görür.” Dede Ali Şir-i Ganî, Nühüft makamında durak Bir zamanlar, ben henüz lise talebesi iken, Refi Cevad Ulunay (galiba bir Kur’an-ı Kerim okuma yarışması ile ilgili olarak) Kani Karaca’dan “İslâm Bülbülü” diye bahseden […]

Continue reading

MUSİKİMİZİN BUGÜNKÜ HALİ

(Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı, 1989) “Üç türlü münekkit vardır. Birincisi hiç bir kaide bilmez, Sadece tabii zevkine ve alışkanlıklarına göre hükmeder; İkincisi, kaideleri bilir ve onlara göre hükmeder; Üçüncüsü, kaideleri bilir ama, o kaidelerin üzerindedir. Tatmin etmeniz gereken bu üçüncü tip münekkittir. Ondan sonra tabii zevkine göre hükmedenler gelir. Sırf kaidelere göre tenkit yapan münekkit ise, daima aşağılanmalıdır…” Dr. Johnson […]

Continue reading

DUNE: Çöl…Mejnun’s letter to Layla

Çöl…Mejnun’s letter to Layla . A poem written  by Anne Marie Schimmel

Continue reading

mazmun ve dil felsefesi açısından ehemmiyeti, konuşma metni

mazmun ve dil felsefesi açısından ehemmiyeti[1]   Şahin uçar, mazmun ve dil felsefesi açısından ehemmiyeti üzerine konuşacak. Buyurun[2]   Efendim, Evveli, âhiri, Zâhiri, Bâtını ve bütün hâzırûnu hürmetle ve muhabbetle selamlayarak, kelâma, âdet-i dirînem üzre, besmele hamdele ve salvele ile başlayacağım. Çünki ben, bir divân edebeyatı profesörü olarak değil, evvela bir divân şairi olarak bulunuyorum burada: o uslupla konuşacağım.   Bismillah’ ir-rahman’ ir-rahim, […]

Continue reading

Türk Musikisi Ansiklopedisi hakkında

Ansiklopedi’nin Yeni Baskısı Vesilesiyle Bazı Hatıralar “unutulsa bile bütün şarkılar kalır mı yankınız, ey hatıralar?” Büyük Müzikolog,Tarihçi ve Jenealogist Yılmaz Öztuna’nın Musiki Ansiklopedisi’nin Orient yayınları tarafından ” Türk Musikisi- Akademik Klasik Türk Sanat Musiki’sinin Ansiklopedik Sözlüğü” ismiyle yapılan yeni neşri hakkında görüşlerimi arz edeceğim. Sözlerime, bu ansiklopedi vesilesiyle aklıma en önce gelen tedai ve hatıralarla başlamak isterim: üstatlar ve tilmizleri […]

Continue reading

Hz. Mevlânâ’dan bir rübâî tercümesi

Âteş nezened der dil-i mâ illâ Hû Kûteh neküned menzil-i mâ illâ Hû Ger âlemiyân cümle tabîbân bâşend Hallî neküned müşkil-i mâ illâ Hû Âteş yakamaz gönlümüzü illâ Hû Noksân olamaz menzilimiz illâ Hû Ger cümle cihan olsa tabib bu derde Halleyleyemez müşkilimiz illâ Hû (Türkçesi: Ş. Uçar) Hasan Harakaanî’den bir rübai tercümesi “Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü […]

Continue reading

Ustamız Boyacı İsmail Emmi

İsmail Emmi’yi Erzurum’un Cumhuriyet Caddesi’nde, geç gelen yaz güneşinin keyfini çıkaran neşeli ve hareketli kalabalık arasında, Hemşin Pastanesi’ne giderken hatırlıyorum. Sakin, mütevekkil çehresinde Anadolu insanının yüzlerce yıllık kahrının izleri: derin çizgiler… Zaman kadd-ü kametini yay gibi eğmiş, derin düşüncelere dalmış, iki büklüm yürüyor. Tezyinatını yaptığı camiden yeni çıkmış; üstü başı yağlı boya lekeleri içinde kalmış; sakalı her zamanki gibi uzamış; […]

Continue reading

Hattat Hâmid’in Âhı

  “Kul bismillah tecid afvullah”; Şeyh Abdülkadir el-Cilâni (el-Gunye kitabında) fevkalâde bir müsecca nesirle besmeleyi şerhederken buyurdukları gibi, “bismillah de afvullahı bulasın!” Biz dahi bismillah diyoruz ki Allah Teâlâ bizi afvü mağfiret buyursun ve günahlarımızı setr eylesin inşallah. Şöyle arz edeyim ki, bihamdillah, gençlik yıllarımda resmî mekteplerdeki tahsil hayatıma ilâveten birçok değerli üstattan istifade edip feyz almak şerefine erişmiştim. Medyûn-u […]

Continue reading

Şahin Uçar ile Mülâkat

ŞİİR HAKİKATİ ARAMA İŞİ “Son Divan Şairi” olarak tanınan Şahin Uçar, şiirin hakikati arama işi olduğunu belirterek, “şiir, hakikati sezgi yoluyla aramaktır. Ve her şair kendine mahsus şiir diliyle bu hakikati ifade eder” diyor. Prof. Dr. Şahin Uçar tarih felsefesi ile alakalı düşünceleri, tezleri ve eserleriyle tanınan bir bilim adamı. Ama şair kimliğiyle de kültür çevrelerinin âşinâ olduğu bir sima “Şeydâ […]

Continue reading

şarkı söyle bana, gözlerimi al…

“Gannî lî ve huz aynâyî” I. Sonsuzluğun ufkundaki kuşlar Her sırrı bilir, vakti bilirler Yağmur kokusundan mıdır onlar? Onlar ki gelir, gerçek olurlar Teşbihteki bir sır gibi düşler Kalbin dilidir, kalbe gelirler Bak kalbine yalnız gezen avcı Gönlündeki dağlar gibi yalnız Sonsuz göğün ufkundaki dağlar Andıkça geçen demleri ağlar Sonsuzluğun ufkundaki kuşlar “Kuşlar mıdır onlar ki her akşâm Âlemlerimizden sefer […]

Continue reading

Here is a beautiful poem:

· Nature’s first green is gold her hardest hue to hold her early leaf is a flower but only so an hour then leaf subsides to leaf so Eden sank to grief so dawn goes down to day nothing gold can stay” Tabiatın ilk filizi altındır en az süren renk tonu da o tondur ilk sürgünü bir çiçektir ki ancak […]

Continue reading

JANUS

      “Whatever exists is both Just and Unjust  and equally justified in both” F. Nietzsche: The Birth of Tragedy’den.         Ey boş duvarlar! susun! sessizliği dinleyin! Bir kar yağar, sessizlik örter bütün sesleri Ey bu kader dersini öğrenmeyen öğrenci Bir yüzün çocuk senin / öbür yüzün ihtiyar Bir çığ düşer ey gönül, örter sesini senin […]

Continue reading

Ursula K. Le guine

 Ursula K. Le Guin and Margaret Killjoy – Mythmakers & Lawbreakers: Anarchist Writers On Fiction from pdxjustice Media Productions on Vimeo. http://ursulakleguin.com/UKL_info.html   http://www.steampunkmagazine.com/

Continue reading

misafir ve mâyâ

. MİSAFİR Babam İshak Uçar’ın aziz rûhuna   . Bakar bu dağlara bir çocuk şâir Erir bu dağların karları erir Akar boz-bulanık sel olur gider Gelir çayır biçme zamanı gelir Çayırda bin çiçek boy atar, büyür Ey misâfir gör ki boy atan çayır Zaman geçer, büyür, biçilir, kurur İnsan bir misâfir-yolcudur, gider . Bakar gökyüzüne bir çocuk şâir Bir gök […]

Continue reading

BÂYEZÎD MAKAAMESİ

.  Key büved mâ zi mâ cüdâ mande Men ü tü refte ve Hüdâ mande * Biz nasıl ayrılıp cüdâ kalmış Ben ve Sen gitmişiz Hüdâ kalmış   I Mor Lata’nın üstüne kara cüppe giyindim Belden zünnâr kesmeden / A’raf ı gezip, döndüm Yoldan rüzgâr esmeden / gülün kokusu geldi Ördek suya dalmadan / gölün uykusu geldi… Cismi suya bıraktı […]

Continue reading

Varlığın Anlamı kitabı hakkında…

Kitaplar Arasında, Yılmaz Öztuna, Türkiye Gazetesi, 11,12,2010 > Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR, Varlığın Anlamı, 3. baskı, İst. 2010 (ilk baskı 1995), 176 s., Şûle Yayınları. Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin […]

Continue reading

İslam Estetiği ve İnsan kitabında Şeyda Divanı

Divan şiirini klasik tarzda devam ettiren şairlerden bazıları şunlardır: amil Çelebioğlu, Midhat Sertoğlu, Şahin Uçar (Şâhin-i Şeydâ), Cemal Kurnaz, Mustafa Tahralı. Şahin Uçar’ın “Şeydâ Divanı” (Sivas 1980), Fuzulî vadisinde yazılmış ve klasik tarzda düzenlenmiş bir divandır ve bu özelliğiyle yirminci yüzyıl Türkiye’sinde bir benzeri yoktur. İran’da Azerî türkleri arasında geniş yankılar uyandıran Şeydâ Divanı, Fuzulî edasında seci’li nesirle yazılmış bir […]

Continue reading

NA'T-I NEBÎ

mütefâilün, mütefâilün veznindedir.    Beleğa’l-ulâ bikemâlihi Keşefe’d-Dücâ bicemâlihi Hasunet cemîu hisâlihi Sallû aleyhi ve âlihi.   “Erişir göğe, o kemâl ile Gece nûr olur, o cemâl ile O kemâl, o hüsn-ü hısâl ile Salavat ona, dahi, âline Sallû aleyhi ve âlihi”   Ne zemindedir, ne zemandadır Ne Medine’de, ne Kenan’dadır O gönüldedir, gönül ondadır Adı dildedir, dil o candadır Sallû […]

Continue reading

KELÂM / Logos

I İşte sabah yıldızı! işte bitiyor gece -Uyandırdı dağları – şafağın parmakları- Ey karanlık gönlümü kavrayan el gizlice- Seninle doğar Kelâm ve seninle her hece- Şiir olur akıtır şaraptan ırmakları- Sularsın gönülleri, o susuz toprakları- Yağmur olur çilersin toprağa ince ince…   Altın rengi filizler getirir ilk baharı, Bir mevsimlik çiçekler solup döner yaprağa, Ve sonunda boş kalır ağaçların dalları   Sessizce […]

Continue reading

ZERVÂN (SONSUZ ZAMAN)

 Ne zindeem ez hicr-i tü ne mürdeem ey şuh Feryad ez in nevi vücud-i adem-alud Yavuz Sultan Selim Han Ne canlıyam ne ölmüşem çün ayrıyam senden Feryad yokluk bulaşmış bu varlığın  elinden I Ey iki yüzlü Zervân, şafak kanatlı zamân! Hem gündüz, hem gecesin: yarı ateş, yarı duman Güneşe bak, gör ki gün / hem eski, hem yeni gün İki […]

Continue reading

Üstâdımız Hatem Emmi

(Yeni Düşünce, 1987) Bir dostum, “Hatem Usta vefat etmiş” dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Felç olup yatağa düştüğünü duymuş, bir mektup yazmıştım; ama, insanlık hâli bu ya, bir türlü Erzurum’a gidip ziyaret edememiştim; artık görüşmemiz rûz-i mahşere kaldı… Erzurum’da gömlekçilik yapan, gösterişsiz halktan bir arif hakka yürüdü. Ne diyelim: İnna Lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Erzurum’un Dadaş’ları herhalde çok hayıflanacak; amma, […]

Continue reading

PHOENIX

“Tao hayat yoludur ve her şey Tao’dur” Lao Tse PHOENIX  Ankaa… I Ve Ebâbil kuşları Çırpınarak kanat kanat Kanatlarını açarak Bir çırpıda aştılar Rûh uçurumlarını Ve Mâyâ’yı Ve kuşatıp gerçeği Kapladılar semâyı. Ve Ebâbil kuşları -cehle ve zulme inat- Orduyu kuşattılar ve taşlar fırlattılar -Yıkar bâtıl düşleri çökerken her Saltanat- Ordular yok oldular Ve o kuşlar gittiler.   II Ve […]

Continue reading

çünin elhân olur zâhir, neğam keyfe yekun izhâr?

  .  neğam keyfe yekun izhâr e lâ yâ eyyühe-ş-şâir teal, ikra’ lenâ eş’ar kul il-esrâre bi-l-eş’ar, yeqûl-ül-esrâre bi-l-eş’ar neğam keyfe yekun izhâr   gel ey şâir şiir söyle, gel inşâd et bize eş’ar şiirle, söyle esrârı şiirle keşf olur esrâr çünin elhân olur zâhir  dil eyler nağmeler izhâr   habîbî şi’rünâ gannî tecid mâ fi-s-sutûr kalbî minel-kalbi ile-d-dehri feyebkâ nağmet-ül-esrâr feyebkâ nağmet-ül-esrâr   gel ey […]

Continue reading