Babil Kralı Nebukadnezar’ın Rüyalarına Çağdaş Yorumlar. video+text

 
.
Bismillâhirrahmânirrahîm “külle yevmin hüve fî şe’n: 
O, her gün bir şe’niyet içredir:,
(kâinatı her an yaratmaya devam eden bir Hallâk’ı dâimdir.)” Kur’an-ı Kerim
Hz. İsa buyurmuştu ki “gözlerinin önündekini tanı, görmediğin de sana ilham olunacaktır.” Gözlerimiz önündeki dünyaya baktığımızda ne görüyoruz? Gördüğümüz ve yaşadığımız dünyayı nasıl yorumlamamız gerekir? Kısaca, insanlara ne oldu? Çağdaş hayat birçok görünüşü itibariyle bir kabusa, kötü bir rüya’ya, benziyor. Niçin kendimizi içinde yaşadığımız cemiyete yabancı ve garip hissediyor, kalbimizde onulmaz bir gurbet yarasının sızısını duyuyoruz? İnsanoğlunun yeryüzündeki pozisyonu, niçin böylesine bir cinnet ve vahşet manzarasına dönüştü? Televizyonu her açışımızda, yeryüzünün her tarafından nakledilen ve beynimize üşüşen dehşet sahneleri ve çığlıklar… Ekmek kazanma savaşı içinde kan ter içinde kalan insanlar görüyoruz. Bernard Shaw’ın tabiri ile, “Lekeli para” kira, faiz ve kârla elde ediliyor ve her kuruşu suça, içkiye, fahişeliğe, yoksulluğun bütün kötü meyvalarına bulaşıyor. Dünyamıza vahşet ve terör hakim oldu, hayatımız kabus gibi… Geçenlerde Spengler’in Batı’nın Çöküşü kitabını karıştırırken gördüm; “tarihi çağlara ayırarak yorumlama geleneğinin Kitab-ı Mukaddes’teki Danyal Aleyhisselam’ın kehanetinden kalma çok eski bir gelenek olduğunu” söylüyor. Bana öyle geliyor ki, Mukaddes Kitaplarda bahsedilen kıyamet öncesi “Karanlık Çağ”, sanki bu çağdır. “Altın Çağ”, “Gümüş Çağı”, “Tunç Çağı” geçti ve işte nihayet “Demir Çağı”ndayız. Çağdaş teknolojinin acımasız çelik silahları insanlığı parçalıyor, eziyor. Bir kabusa dönüşen çağdaş tarih rüyasını yorumlamamız gerekiyor. Hz. Danyal’ın, bu dört çağ tasnifiyle, Babil Kralı Nebukadnetsar’ın rüyasını yorumladığı gibi bizim de bir tarih yorumuna, yeni bir tarih felsefesine, ihtiyacımız var.
 
Kitab-ı Mukaddes’in Danyal bölümünde anlatıldığına göre, Babil Kralı Nebukadnetsar, gördüğü düşlerden ruhu sıkılıp, uykuları kaçarak; sihirbazların, kahinlerin, falcıların toplanıp, rüyasını yorumlamalarını emretmiş. Babil Kralı’nın düşleri yorumlanabilirse, mesele yok; yorumculara mükafâtlar verilecek; iyi bir yorum yapamazlarsa, hepsi katledilecek… Kâhinler, “Kral bu kullarına düşünü anlatsın da, yorasını gösterelim” deyince Babil Kralı, “Gördüğüm düş aklımdan çıktı, unuttum gitti” diyor; “Siz bana düşü anlatın ki, ben de yorasını gösterebileceğinizi anlayayım” diye de ilave ediyor… Öyle ya, kralın rüyasında ne gördüğünü bilemeyeceklerse, bu adamların yapacağı rüya yorumunun doğru olacağı nereden belli yani? Çağdaş dünyada yaşadıklarımızı düşündükçe ve televizyonda gördükçe, Babil Kralı Nebukadnetsar’a hak veriyorum. Bu kâbusun mânâsı nedir? Yaşanan realite, beşeriyetin bugüne kadar gördüğü tarih rüyası, nasıl yorumlanmalı? Her şeyden evvel, yaşanan hadiseler kötü bir düş mü, yoksa gerçekler, dünya ve insanlık realitesi bu mu? Tarihi ve realiteyi nasıl yorumlayacağız?
 

Continue reading

Artificial Intelligence: it will kill us

US defense expert Jay Tuck was news director of the daily news program ARD-Tagesthemen and combat correspondent for GermanTelevision in two Gulf Wars. He has produced over 500 segments for the network. His investigative reports on security policy, espionage activities and weapons technology appear in leading newspapers, television networks and magazines throughout Europe, including Cicero, Focus, PC-Welt, Playboy, Stern, Welt am Sonntag and ZEITmagazin. He is author of a widely acclaimed book on electronic intelligence activities, “High-Tech Espionage” (St. Martin’s Press), published in fourteen countries. He is Executive Producer for a weekly technology magazine on international television in the Arab world. For his latest book “Evolution without us – Will AI kill us?” he researched at US drone bases, the Pentagon, intelligence agencies and AI research institutions. His lively talks are accompanied by exclusive video and photographs. https://www.youtube.com/watch?v=BrNs0M77Pd4  

Continue reading

New Brain Computer interface technology

Brain Computer interface technology opens up a world of possibilities. We are on the cusp of this technology that is so powerful and has the potential to so radically transform our lives and existence! After starting three venture-funded startups in Silicon Valley, Steven Hoffman, known as Captial Hoff, launched Founders Space with the mission to educate and accelerate entrepreneurs and intrapreneur. Founder Space has become one of the top startup accelerators in the world with over 50 partners in 22 countries. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community.    

Continue reading