Fâtiha sûresi ve tezhibinin kompozisyon safhalarına dair

Fâtiha Sûresi

fâtiha sûresi ve tezhibi son haline gelinceye kadar 1973-2010 yılları arasındaki 37 yıla yayılan bir kompozisyonun safahâtı, ve her bir safhanın ayrı bir hikayesi var:
 
samatya, 2016
.

.
 

divanın 3. baskısı vesilesiyle tashih edilmiş son haliyle, istanbul, 2010, kitabın kapak dizaynında kenar çerçevesi olarak: mâkılî kûfî yazıyla allah/muhammed
.
.

fatiha ve deymumet nazariyesi (continuum hypoyhesis) istanbul, 201o

 
 
fâtiha’daki elif-lam harflerinin deymûmet nazariyesi gibi içiçe geçmeli olarak  istifi erzurum 1977, içindeki gülün tasavvuru, aslında istanbul 1978 tarihinde lutiye turhan demireli ustanın ud için gül siparişi sebebiyle çizilmişti.
 
 
 


fatiha yazısına meyil verilmiş hali, İSAM Başkanı iken, 2001

1980. fatihanın içine rûmi eklenmiş, divanın ilk baskısının kapağı için dayım necip dinç’in sivastaki mimarlık bürosunda rotring kalemle çizdiğim hali…



fatiha eklendi, erzurum edebiyat fakültesi tarih bölümündeki odamı nakışhane gibi kullanarak ve Burhan isimli bir talebemle birlikte çalışarak, 1977 

erzurum 1977, tezhib kısmının tahih ve ikmâli
İstanbul’daki Kuşak Matbaasının sahibi Hanefi Polat’ın kartpostal siparişi vesilesiyle çizdiğim ilk desenin bakır tabağa işlenmiş hali, sivas, 1973