İnsanın yeryüzü Macerası 2: Tarihselcilik ve Bilimselcilik tenkidi