2. İnsanın yeryüzü Macerası : Tarihselcilik ve Bilimselcilik tenkidi