3. İnsanın yeryüzü macerası : Tarih Felsefesi açısından Pedogoji ve Felsefe tenkidi