GÜL 1

“Gülün açma sebebi yok gül açar çünkü açar/
Ne gözetir kendini ne görünmek arzular..” 
Angelus Silesius
“Bir avuç kili (toprağı) gül yapan Nedir?”
Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî
.
GÜL
.
Ey gönül gel, gel gör ki gül
gül biter bu topraktan bir gül biter
kil değildir artık bu gül
Topraktan gül nasıl biter?
.
Gül neden gül olur açar?
Nasıl olur kilden bu gül?
Kil midir bu, gül mü gönül?
Gül olursa sebebi var
.
Bir avuç “kil”i…”gül” eden O’dur
.
Ey gönül gel kendözün bil
sen kendine sefer et, bul!
kendözünden kendine gel
Budur Yolculuk budur Yol!
.
Dilde bir gül var: “Lem-yezel”
.
Her nesnede gizlidir ol
Evvel, Âhir, Bâtın, Zâhir
Ondan sever şeydâ gönül
Ondan biter mutalsam gül
.
ondan mıdır ki güldür gül
gül değildir gönüldür gül
Ondan mıdır şeydâ gönül
gül alır gül satar gönül
.
güldür solar tekrar biter
dalında bir bülbül öter
kokusu cânımda tüter
gönlümdeki bir güldür gül
.
“Her gül- î gülzâr bûyî
nâfe- î “kaalû: belâ!”
Her dem-î hoş-bû gül-î ter
taa ezelden merhabâ!
.
Sebebi nedir bu açan gülün
niye yaprağı dökülür dalın?
nereden gelir kokusu gülün?
.
Gül olur “açık sır”: olur âşikâr
“Gül remz-i cemâl-î gül- i ruhsârı…
o Yârin!”
Dil şâhid-i mazmûn olalı…
ol gül-i gülzâr
Gül olur açar…
Gül açar ki sırrı_ola âşikâr!…
Görüntünün olası içeriği: bitki, çiçek ve doğa
 “Güle dair bir neden yok gül açar çünkü açar/
Ne gözetir kendini ne görülmek arzular..
Angelus Silesius’dan Sedat Umran tercümesi
 
.
Şahin Uçar Mûsikîdeki gibi Usûl değişmeli olarak kullanılan aruz vezinleri: fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün, fâilün/ mef’ûlü mefâîlü, mefâîlü, feûlün/ mütefâilün, mütefâilün 
Artı 11li ve 8li hece vezinleri…