dil ve felsefe, TYB edebiyat festivali, 12.12.2018

bu konuşmada bahsi geçen rübai:
“Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü ne men
İn harf-i muammâ râ ne tu hânî vü ne men
Hest ez pes-i perde güft ü gûyî men ü tü
Çün perde berüfted, ne tü manî vü ne men”
Esrâr-ı ezelden ne sen agâh ne de ben
Bir harf-i muammâ… ne okursun de ki sen?
Bir perde var onda, ne konuşsak, sen, ben
Çün perde iner, ne sen kalırsın ne de ben.

Hasan Harakani ye de nisbet edilen bir Ömer Hayyam rübaisi
(Türkçesi: Ş. Uçar)