8. İnsanın Yeryüzü Mâcerâsı: tarih felsefesi tenkidi (philosophy of historiography)