Hz. Mevlânâ’dan bir rübâî tercümesi

  Âteş nezened der dil-i mâ illâ Hû

  Kûteh neküned menzil-i mâ illâ Hû

  Ger âlemiyân cümle tabîbân bâşend

  Hallî neküned müşkil-i mâ illâ Hû

   Âteş yakamaz gönlümüzü illâ Hû

   Noksân olamaz menzilimiz illâ Hû

   Ger cümle cihan olsa tabib bu derde

   Halleyleyemez müşkilimiz illâ Hû

   (Türkçesi: Ş. Uçar)

    Hasan Harakaanî’den bir rübai tercümesi

     “Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü ne men

     İn harf-i muammâ râ ne tu hânî vü ne men

     Hest ez pes-i perde güft ü gûyî men ü tü

     Çün perde berüfted, ne tü manî vü ne men”

      Esrâr-ı ezelden ne sen âgâh ne de ben

      Bir harf-i muammâ… ne okursun de ki sen?

      Bir perde var onda, ne konuşsak, sen, ben

      Çün perde iner, ne sen kalırsın ne de ben.

      (Türkçesi: Ş. Uçar)