İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) websitesindeki “İlahiyat Makaleleri Veritabanı” başlıklı arşiv kısmından aktarılabilen PDF metinleri halindeki makaleleri

  •  

 

Uçar, Şahin


İnsan, Varlık ve Zaman,

 

İslâm Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 137-154

 

  •  

Uçar, Şahin


XX. Yüzyılda Fuzûlî Divanı’na Bir Nazire: Şeyda Divanı,

 

Fuzuli Kitabı: 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri, 1996, sayı: , s. 293-295

  •  

Uçar, Şahin


Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın Geleceği,

 

Müslüman İmajı, [Kutlu Doğum Haftası: 1995], sayı: , s. 49-58