A’râf ..

Vaktâ ki kadem bastı bu dünyâ üzre âdem

Her lahza geçen ânı unutmakta dem-â-dem

  • .

Bir nağme ki her dem değişir kalbi zamânın

Efsûs geçen günleri kalbim unutursun

Yâdında kalır belki şiir kalb-i zamânın

  • .

Yâdında kalır belki şiir söylediğim gün

Efsûnü geçen demlere kalbim gibi hem-dem

Bir tortu kalır gerçi kadehinde bu ömrün

  • .

Son şarkısı aşkın ve şarâbın unutulsun

Ben şîşeyi çaldım taşa… kalbim de kırılsın

Hâtırda bu tortû bu kırık câm ile kalsın

  • .

Her lahza dem-â-dem unutur kalbi: zaman bu

Kaybettiği Cennet’te geçen günlere dönmez

Bir ân-ı tahattur idi: A’râf… Unutuldu…

  • .

Her lahza geçen ânı hatırlar da dem-â-dem

Hayfâ ki kadem bastı bu dünyâ üzre âdem

1998

http://www.taj-mahal.net/augEng/main_screen.htm