About:Şahin Uçar

 • RESUMÉ, (ingilizce tafsilatlı biyografi)

 

 • kültür bakanlığı websitesindeki biyografi:

     http://www.kultur.gov.tr/EN,38966/ucar-sahin.html

  UÇAR, Şahin

  Poet and writer (b. 12 February 1949, Acıyurt / Sivas). He graduated from 4 Eylül High School and İstanbul University, Department of History (1972). His PhD thesis was Arapların Anadolu Seferleri / 640-750 (Anatolian Expeditions of the Arabs / 640-750, 1983). He worked as a music teacher at the school from which he graduated (1974).

  He became an specialist of Paleography and Epigraphy at Ankara University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature (1976), an assistant of Islamic History at the Department of History (1977), an assistant professor at Selçuk University (1983) and then became an associate professor (1988). Afterwards he continued his career at Niğde University, Faculty of Literature and became professor of history (1993).

  He became a director of the Institute of Social Sciences (1977) and the Head of the Department of History. He was also vice dean and deputy rector at same university. He retired in 1998. Afterwards he worked as a manager at the Turkish Religious Foundation for a time. He is a member of National Geographic Society (the United States), the Writers Union of Turkey and the Professional Association of Scientific and Literary Work Owners of Turkey.

  His first article Orda Bir Köy Var Uzakta (There is a Village Faraway) was published in the newspaper Hizmet in 1967 and his other works have been published in publications such as Tohum, Yeşilay (1970), Hergün (1978), Yeni Düşünce (1987), Millî Eğitim, Millî Kültür, İlim ve Sanat, Türk Edebiyatı and S. Ü. Edebiyat Dergisi.

  He won the Writers Union of Turkey Thought Award with his work Tarih Felsefesi Açısından İslâmda Mülk ve Hilâfet (Property and the Caliphate in Relation the Philosophy of History) in 1992 and Varlığın Mana ve Mazmunu (The Meaning and Explanation of Existence) in 1995. He is also interested in calligraphy, gilding and music. Some of his compositions have been added to the repertoire of the Turkish Radio and Television Corporation.

  WORKS:

  POETRY: Şeydâ Divanı (Divan* of Şeyda, 1980), Rüya ve Gerçek (The Dream and the Reality, play in verse, as an appendix to the first edition of “The Collected Poems of Şeyda”, 1980), Hüküm Gecesi (Judgment Night, 1992), Malihulya (Melancholy, 1996).

  ESSAY-RESEARCH: Patterns and Trends in History (1986), Anadolu’da İslâm-Bizans Mücadelesi (The Fight Between Islam and Byzantium in Anatolia, 1990), Tarih Felsefesi Açısından İslâmda Mülk ve Hilâfet (Property and the Caliphate in Relation to the Philosophy of History, 1992), Tarih Felsefesi Yazıları (Commentary on the Philosophy of History, 1994), Varlığın Mânâ ve Mazmunu (The Meaning and Explanation of Existence, 1995), Tarih Felsefesi Meseleleri (Issues of the Philosophy of History, 1997), İnsanın Yeryüzü Macerası (The Earth Adventure of Mankind, 2003).

 

 Yılmaz Öztuna Üstadımız  1974 te Sivas 4 eylül Lisesinde Müzik öğretmeni iken gönderdiğim beste notalarını muhafaza etmiş; halbuki bu maddede zikrettiği bazı besteleri, çoktan beri ben bile unutmuştum . bunların bazılarını ben de ancak bu ansiklopedide verilen bilgiler sayesinde hatırladım ve 3 tanesinin notalarını hocam Kemal Batanay’ın İsamdaki arşivinden birkaçını da arkadaşlardan ve hatta internetteki kayıtlardan buldum. Ancak üstadın burada yazdığı maddede verdiği  biyografik bilgi detayında bir yanlış var. şöyle ki ben 1980 de Princeton Üniversitesinde sadece “sabbatical visiting professor” statüsü ile bulundum. herhangi bir ders almadığım gibi ders de vermedim. doktoramı döndükten sonra 1982 de Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladım. bu ek bilgiyi, biyografime dair işbu bilgi yanlışını tashih etmek için arz ediyorum:

 • Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nin son baskısındaki “Şahin Uçar” maddesi:
 •  
 • UÇAR [Şahin] (12.2.1949) Tarih bilgini, Şair ve Müzisyen. Sivas’ta Acıyurt’ta doğdu. Karapapak asıllıdır. Aileden ve çocukluğunu geçirdiği yerlerde Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Sivas’ta öğretmen (1973-76) olup sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne geçti. 1980′de Amerika’da Princeton Üniversitesinde yüksek ihtisas ve doktora yapıp (1983) Selçuk Üniversitesi’ne geçti, doçent (1989), profesör (1993) oldu. Niğde Üniversitesi’nde dekanlık ve rektör vekilliği yapıp emekliliğini istedi. Avrupa ve ABD’nde araştırmalarda bulundu. 2001 eylülünde İstanbul’da İslam Ansiklopedisi’ni de çıkaran Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanı oldu. Türkiye’de tarih felsefesi branşının tek profesörüdür. Bu konuda, Emevi-Abbasi dönemi İslam tarihi konusunda Türkçe ve İngilizce kitapları olan seçkin bir fikir ve ilim adamıdır. Latince de bilen az sayıdaki tarihçilerimizdendir. Şeyda mahlası ile divan şiiri üslubunda şiirler yazdı. Türk edebiyatında divan sahibi son şairdir. Hattat ve müzehhibdir. Kemal Batanay’ın öğrencisidir. Tanbur çalmış, ney üflemiştir (kendisinden alınan bilgiler; notaları; Türk Edebiyatı Ans., madde Uçar; Öztuna, Türkiye Gaz., 9.2001).
 • Besteleri:
 • 1) Bestenigar Ağır Aksak Semai (Gönlümüzün hoşça bir elhanı var, belirtilmeyen bütün parçaların güfteleri bestekarındır), 2) Bestenigar Yürük Semai (Gülüm şöyle, gülüm böyle demekdir yare mu’tadım, Nedim); 3) Bestenigar Sofyan İlahi (Yar ü var Allahü Ekber), 4) Hüzzam Sofyan İlahi (Hak bir gönül verdi bana, Yunus), 5) Hüzzam Sofyan İlahi (Çıkdım erik dalına, Yunus), 6) Neva Nim Sofyan Nefes (Bilmek istersen seni, Hacı Bayram Veli); Şarkılar: 7) Acem-Aşiran Curcuna (Unuttuğum yıllar nerde o dünya?), Evc Curcuna (Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdam et), 9) Evc Yürük Semai Azeri üslubunda Türkü (Hangi yerde vurdular o maralı?), 10) Hüseyni Sofyan (Ey afet-i devran sana hayran olayım ben), 11) Hüseyni Sofyan Türkü (Ilgıt ılglt esen seher yelleri, Karacaoğlan), 12) Hüseyni Yürük Semai Türkü (Ay bala beri gel beri), 13) Muhayyer Sofyan (Aceb ol dilber-i rana), 14) Nihavend Sofyan Çocuk Şarkısı (Güneşin battığı anda), 15) Rast Düyek güftesiz Mehter Marşı, 16) Rast curcuna (Gisusuna can mübtela), 17) Rast Yürük Semai (Sleep my love), 18) Segah Yürük Semai Çocuk Şarkısı (El ele çocuklar), 19) Segah Türk Aksağı (Sırma saçlarına bağlıdır gönlüm). ilk parçasını 19.9.1971 ‘de, sonrakileri 1972 ve 1973 yıllarında bestelemiş, sonra bırakmıştır.
ilk bestesi, 1970:

http://sahinucar.com.tr/?page_id=12092

 •  http://www.itusozluk.com/goster.php/%FEeyda+divan%FD • şeyda divanı
  ndan bir gazel 

  .
  1. kaamet- i dildâr aceb tûbâ mıdır
   ol hırâmân serv-kâd cânâ mıdır
   tâ ezelden rû- nümâ peymânede
   gördüğüm hüsn ol gül- i ranâ mıdır
   bilmezem dünyâ vü mâ- fîhâ nedir
   lâ mıdır illâ mıdır leylâ mıdır
   ser-hoşam döndükçe dünyâ bâşıma
   dil kıyâm etmekde bi-pervâ mıdır
   yâ niçün dönmektedir çarh- i ezel
   âşık- ı zârın gibi şeydâ mıdır
 •  Tercüman Gazetesi, 1984

Uçar’a Yeni Görev, Yılmaz ÖZTUNA (Türkiye Gazetesi, 2001)

 • .
   
   Prof.Dr. Abdülkadir Donuk ise, Cumhuriyetin 80 yılında Üniversitelerde TARİH ÖĞRENİMİ,ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI SEMİNERİ, 16-17 Aralık 2003  (İ.Ü.E.F. Tarih Araştırma Merkezi, “Globus” Dünya Basımevi, 2004), sunduğu  bildirisinde tarih felsefesinden bahsederken Şahin Uçar hakkında  şöyle yazmış:

  “Olayları tarih felsefesi açısından yorumlamak her babayiğidin harcı değildir. Yine ülkemizdeki yüzlerce tarihçi, tarih felsefesi yapma cesaretini kendinde göremediği için, daima bu konulardan kaçma yolunu tercih etmiştir. Ancak kaçmayarak “Tarih Felsefesi”  konusunda kafa yoran Prof.Dr. Şahin Uçar’ı unutmayalım. Bu cesareti gösterdiği için kendisini tebrik etmek vazifemiz olmalıdır. (Bkz: Ş.Uçar,  Tarih Felsefesi Yazıları, Ankara, 1994) 

   

  Türkiye Gazetesi

  http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=509454
  HAFTALIK DURUM Yılmaz Öztuna yilmaz.oztuna@tg.com.tr 08 Ekim 2011 Cumartesi

Kitaplar arasında > Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR. Mülk ve Hilâfet, 160 s., 4. baskı. İst. 2011 (ilk baskı Konya 1992, Şûle Yayınları, Şahin Uçar, tarih felsefesi gibi zor bir alanın hocası ve müellifidir. Doğu ve Batı’nın klasik ve aktüel büyük dillerini bilen, tasavvuf musikimiz bestekârı, tanbûrî ve neyzen, Türk edebiyat tarihinin dîvân sahibi son şairi, hattat büyük bir bilgindir. Verimli yazardır. Hayli değerli kitabın müellifidir. Karakteristik, az işlenmiş, münakaşalı konu tarih konularını işlemiştir. Bu eseri, Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü almıştı.

 • Yılmaz Öztuna bu TV sohbetine telefonla katılarak -röportajın 2. ve 3 kısmında- Şahin Uçar’ı, eserlerini ve onun hattatlık, bestekârlık ve şairlik  yönleri hakkındaki düşüncelerini anlatıyor:

Şahin Uçar istanbul tv röportaji± bölüm 3

 • > Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR, Varlığın Anlamı, 3. baskı, İst. 2010 (ilk baskı 1995), 176 s., Şûle Yayınları. Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin düşünceyi seven ve beğenen okuyucuyu cezbedecektir.

 • Yeni Akit Gazetesi, Varlığın Anlamı, 2010

 •  
 • .

İran’da neşredilen Fürûğ-i Âzâdî gazetesi:

Şeydâ Dîvânı hakkında yazılan yorum, 1981:

 • Toplayan ve yazan: Yahyâ Şeydâ

Şahin Uçar «Şeydâ» 

Türkiye’nin Klasik Ve Üstâd Şâiri

Türkiye’nin ötmegim dilli ve klasik şe’r yazanı indi Şahin Uçar’dır ki, «şeydâ» tehallus edir. Onun şe’rleri ümumiyyetle eski kalıbda (aruz vezninde) olub, möhkem ve mazmunludur. Şahin uçar 1949′da Sivas’da anadan oldu. Boy atandan sonra 1972-nci ilde İstanbul Edebiyat Fakültesine ad yazdırıb tarih riştesinde fâriğ-i tahsil oldu. Üç il ondan sonra Sivas’da muallimçilik eyledi. Lakin bu bilikler onu kaani’ ede bilmeyib ulu ir’adesin ödemeyirdi. Bu sebebe göre, İstanbul’da talebe sırasında olub hususi ustadlardan hat-tezhib-şe’r-musiki ve tarih derslerin öyreşdi ve derin mütalielerle ikmâline çalışdı. 1976′da Erzurum’da Atatürk Dânişgâhında Türk Dili ve Edebiyat Rişte(sinde) ders vermeye başladı ve bu riştelerin üstadı ta’yin oldu. İndi ise Şahin Uçar Edebiyat Dânişgedesinde islam tarihi(ni) ders verib ve tarih riştesinin asistanıdır. Onun şe’rler mecmuası «Şeyda Divanı» adındadır ki, 153 sehifeden ibaretdir ve öz yazdığı başlanışla Türkiye’de çap olub. Biz ona müveffekıyyetler dileyib ve daha da gabagcıl olmasını ulu tanrıdan arzu edirik. Ve megalenin gurtuluşunda iki parça şe’r ondan köçürürük; tâ azizokucularımız onun kudretine ve ihâtasına edebiyat ve şe’r aleminde vâkıf olsunlar:

âşıkın îlhâmı

ey gönül dünyâ sana vermez neşât gerdişinden eyle havf ü ihtiyât yârdan dûr olmasa şeydâ gönül halk ile men eylemezdim ihtilât koymadı öz hâlime bütler meni büt-perestem mezheb ü meylim galat âşıka ilhâm sendendir müdâm âşıkındır çünki var bir irtibat yâre kurbân eyle şeydâ cânını cândan cânâne varmakdır sırat

tab’ı-mevzûn

kûşe-i uzletde bağrım çâk çâk bî-kes ü bîçâreyem men derd-nâk her nefes bir dûd-i âhım var menim âteş-i dil böyle derd-i sûzinâk cânımı cânâne verdim almadı oldu cismim intizârından helâk belki yârim sîneme mihmân olur olsa cismim râh-ı cânân üzre hâk vasf-ı aşkın dinlemez bîgâneler var mı şeyda tab’ ı -mevzun, kalb-i pâk

.