Elegy from the 4th edition of dîvân: with a kufi fatiha and ornamentation composition on the cover, Şule publications, September 2011

  mersiye: divan’dan tercüme eden: AHMED FAHREDDİN UÇAR    elegy:   Alas, my rose have withered, the rose garden spoiled The time has shifted And the nightingale is lamenting again. The day is born but the candle of the lent-world died down Alas, it has no meaning, Yet it still revolves. Dark and sinister nights and in obscurity, my beloved lies under the soil My soul like my beloved In dungeons resides In sinister nights Yet the dome of heaven is mute and glorious Though one is sorrowful, Does it heavens trouble? So far the world is the world still; this, the green heaven, still   Stands exalted The heavens didn’t collapse yet But the soul remains with this problem in his heart, All the more in constant reminiscence of the beloved, Aye like a pearl contained in an oyster shell. Repeats my pangs of cry that sonorous sky. Full of screams is my heart Like a turbulent ocean, Resounds in that ocean Revolving this melody A tune of lamentation Mournful grievance again Passed like a dream where is that trace of forelock As a hyacinth, alas Faded this fancy again. What days has she seen in this world? Her spring turned to […]

Continue reading

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

. Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses . Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes .Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes . Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves . Bülbül öldü kaldı bâğ-ı dil tehî ey Şâhinim “Yâr-ı  zâr Fethî de yok feryâdıma feryâd-res” Mâverâ Dergisi, Ocak 1978

Continue reading

fatihanın merkezindeki gül deseninin hikayesi

composition date, 1978. istanbu’lda çapa da yatan rahmetli eşime refakatçi olduğum günlerde misafir olduğum Turhan Demirel in  atelyesinde. sipariş üzerine ud için gül deseni olarak çizildi. turhan  usta ” bu desenin udun gülü için oyularak işlenmesi zor,  fazla tekellüflü deyince rahmetli akagündüz bu gül deseninin mevlevi dervişlerinin tennnurrelerine benzeterek bu desenin estetik özellikleri üzerine bir saat konuştu. ne konuşmaydı ama… ben de bu gil deseninin yerine daha basit bir şey çizdim turhana oyması için ve bu deseni de fatihanin besmelesinin  tahtındaki noktaya yerleştirdim vesselam.

Continue reading

ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi'nden

ve enîn’ün-nây yebkaa ba’de en yefna ‘l- vücûd “neyin nağmesi kalır/ vücut yok olsa bile!” Halil Cibran Rahmetli Kemal Batanay Hocamın müzik  arşivini hizmete açan İSAM çalışanlarını tebrik ederim. Bu arada, maalesef yıllar önce kaybolan  bestelerimden 3 tanesinin notalarını hocam kendi arşivinde muhafaza etmiş. Elbette kaybettiğim bu bestelerin notalarını ‘Hocanın arşivi’nde bulmak beni ayrıca sevindirdi.  Ben bazı eserlerimi kaybetsem de, insanların kadirşinaslığı sayesinde, bazen böyle hoş sürprizlerle tekrar ortaya çıkıyor. Nitekim, hikayesini bu sitede de anlattığım üzere, kayıp bir kufi besmelemi, Prof. Dr. İbrahim Yekeler 40 yıl muhafaza etmiş. Medyûn u şükrânım. Şimdi bu besmelemi beğenen insanlar isterlerse, bu sitedeki resmini kopyalayıp, printera bastırmak suretiyle kolayca edinebilirler. Artık bunlar mîrî mâli olmuştur vesselam. bu link ile Kemal Batanay müzik arşivine girebilirsiniz  

Continue reading

Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL

Muhterem Ağabeyim Fethi Gemuhluoğlu’na ey dü-dârın tâc-dârı yâ Ali mülk-i aşkın şehriyârı yâ Ali bağrıma derd-î Hüseyn-i Kerbelâ urdu zahm-i zülfikaarı yâ Ali anda görmüş nüh-felek kim âşıkın bes nedir bu kâr-ı zârı yâ Ali rûz ü şeb aşk ellerinde gönlümüz subh ü şâmî zâri zârî yâ Ali ehl-i beytin aşkıdır cân ü dilin bir medâr-ı iftihârı yâ Ali var mı senden özge yâri şâhinin Haydar-î kerrâr-ı Bârî yâ Ali 1971

Continue reading

nokta-i suğrâ: sufilerin temâşâ nesnesi

  .   Şahin Uçar’ın, Süheyl Ünver Hocadan ders aldığı yıllarda, tıp tarihi enstitüsü atölyesinde kendi kompozisyonu olarak yaptığı ilk deseni budur. Sene 1970. Dergah Yayınevinin Türk Edebiyatı Ansiklopedisindeki “nokta-i suğrâ” maddesinde de bu desenin siyah-beyaz bir fotoğrafı vardır.Peyâmi Safâ’nın “Sanat, Edebiyat, Tenkit” kitabının  kapak deseni olarak basılmıştır, 1972; ayni desen daha sonra, Şahin Uçar’ın  “Varlığın Anlamı” kitabında kapakdeseni olarak tekrar kullanılmıştır. Anahatları ve izahı için için bkz: Yeni bir psikoloji,R. Orstein, s.168 .”

Continue reading