Cyber War: National Security Threats

National Security Threats: Former National Security Advisers Zbigniew Brzezinski and Brent Snowcroft testified at a Senate Armed Services Committee hearing on threats to U.S. national security.   I APPRECIATE THE OPPORTUNITY TO PRESENT SOME OF MY VIEWS ON ISSUES THAT THE CHAIRMAN AND RANKING MEMBER HAVE LAID OUT IN THE WORLD, WHICH IS DIFFICULT FOR ALL OF US. MY OPENING […]

Continue reading

“Şeyda Divanı"ndan “VARLIĞIN MÂNA VE MAZMÛNU”NA

Asıl uzmanlık alanı Ortaçağ İslâm Tarihi olan Şahin Uçar’ı okurken nedense aklıma arif Nihat Asya’nın; “Yeryüzünde yer beğen/Nereye dikilmek istersen/Söyle seni oraya dikeyim!” dizeleri takılıyor. Şahin hocanın ne ile uğraşmadığını kestirmek doğrusu güç. Şiirden felsefeye, mantıktan ilahiyata uzanan yoldaki pek çok durakta, “teşehhüt miktarı”ndan, “ordunun sefer hazırlığı”na kadar kalabiliyor. Şahin Uçar’ı ne zaman okumaya başladım, bilemiyorum ama onu her okuyuşta […]

Continue reading

Varlığın Mana ve Mazmunu, Afet Ilgaz

Bana gelen kitaplardan Prof.. Şahin Uçar’ın “Varlığın Mânâ ve Mazmûnu” adlı eserini zevkle okudum ve sanatım açısından faydalandım da. Prof. Uçar, yeni bir epistemolojiyi anlatabilmek yahut eski Batılı anlamda epistemoloji anlayışının yetersizliğini anlatmak için işe çok ilginç bir yerden başlıyor. Mazmûn nedir? Mazmûnu, doğrusu ben de herkes gibi ve Prof. Uçar’ın eleştirdiği tarzda, divan edebiyatı benzetme biçimleri olarak bilirdim. Oysa […]

Continue reading

Konya’da Çağdaş Bir Hezarfen

tercüman gazetesinde, 1984- 85? de b. ayvazoğlu tarafından yazılan bir şahin uçar biyoğrafisi

Continue reading

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

. Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses . Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes .Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes . Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves […]

Continue reading

kûfî yazı, 1976

Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali

Continue reading