S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords

S. I. Hayakawa’s Language in Thought and Action , in summary form Although the basic concern of the book is with «informal» semantics (not the formal brand of semantics concerned with, e.g. the computation of truth-value), i.e. the «symbolic» way in which utterances are used to convey meaning, it also raises the more cognitive issue of how language affects human thought […]

Continue reading

Elegy from the 4th edition of dîvân: with a kufi fatiha and ornamentation composition on the cover, Şule publications, September 2011

.  . mersiye: divan’dan tercüme eden: AHMED FAHREDDİN UÇAR  elegy: Alas, my rose have withered, the rose garden spoiled The time has shifted And the nightingale is lamenting again. The day is born but the candle of the lent-world died down Alas, it has no meaning, Yet it still revolves. Dark and sinister nights and in obscurity, my beloved lies under the […]

Continue reading

An invitation from Columbia University, 1981

An invitation from Columbia University, to the symposium, 1981

Continue reading

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

. Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses . Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes .Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes . Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves […]

Continue reading

fatihanın merkezindeki gül deseninin hikayesi

composition date, 1978. istanbu’lda çapa da yatan rahmetli eşime refakatçi olduğum günlerde misafir olduğum Turhan Demirel in  atelyesinde. sipariş üzerine ud için gül deseni olarak çizildi. turhan  usta ” bu desenin udun gülü için oyularak işlenmesi zor,  fazla tekellüflü deyince rahmetli akagündüz bu gül deseninin mevlevi dervişlerinin tennure’lerine benzeterek bu desenin estetik özellikleri üzerine bir saat konuştu. ne konuşmaydı ama… […]

Continue reading

kûfî yazı, 1976

Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali

Continue reading

kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri

kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri (قاصیده در توحید حضرت باری) قاصیده در توحید حضرت باری gül faslı gelip oldu gönül bülbül-i şeydâ hem başladı efgâne görüp bir gül-i ra’nâ گل فصلی کلوب اولدی کوکول بلبل شیدا هم باشلادی افغانه کوروب بر کل رعنا gül aşkına eylerse anâdil bu figânı ey gonca-i ra’nâ ne içün sende bu sevdâ کل عشقینه ایلرسه […]

Continue reading