ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi’nden

ve enîn’ün-nây yebkaa ba’de en yefna ‘l- vücûd “neyin nağmesi kalır/ vücut yok olsa bile!” Halil Cibran Rahmetli Kemal Batanay Hocamın müzik  arşivini hizmete açan İSAM çalışanlarını tebrik ederim. Bu arada, maalesef yıllar önce kaybolan  bestelerimden 3 tanesinin notalarını hocam kendi arşivinde muhafaza etmiş. Elbette kaybettiğim bu bestelerin notalarını ‘Hocanın arşivi’nde bulmak beni ayrıca sevindirdi.  Ben bazı eserlerimi kaybetsem de, insanların […]

Continue reading

fatiha suresi ve tezhibi/1977-2011

fatiha tezhibi composition date, 1977 …2011 . .  

Continue reading

Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL

Muhterem Ağabeyim Fethi Gemuhluoğlu’na ey dü-dârın tâc-dârı yâ Ali mülk-i aşkın şehriyârı yâ Ali bağrıma derd-î Hüseyn-i Kerbelâ urdu zahm-i zülfikaarı yâ Ali anda görmüş nüh-felek kim âşıkın bes nedir bu kâr-ı zârı yâ Ali rûz ü şeb aşk ellerinde gönlümüz subh ü şâmî zâri zârî yâ Ali ehl-i beytin aşkıdır cân ü dilin bir medâr-ı iftihârı yâ Ali var […]

Continue reading

nokta-i suğrâ: sufilerin temâşâ nesnesi

  .   Şahin Uçar’ın, Süheyl Ünver Hocadan ders aldığı yıllarda, tıp tarihi enstitüsü atölyesinde kendi kompozisyonu olarak yaptığı ilk deseni budur. Sene 1970. Dergah Yayınevinin Türk Edebiyatı Ansiklopedisindeki “nokta-i suğrâ” maddesinde de bu desenin siyah-beyaz bir fotoğrafı vardır.Peyâmi Safâ’nın “Sanat, Edebiyat, Tenkit” kitabının  kapak deseni olarak basılmıştır, 1972; ayni desen daha sonra, Şahin Uçar’ın  “Varlığın Anlamı” kitabında kapakdeseni olarak […]

Continue reading

Segah Çocuk Şarkısı

  notasının 6/8 lik azeri ölçüsü ile yazılması gerekirdi: rahmetli azeri hanende mehmet hüseyin berk’in tabiriyle “üçbadambirgoz”

Continue reading

İmad Hattı

    . . . .   subhâne hâlıkî ki sıfâteş zi kibriyâ ber hâk acz miyefkend akl-i enbiyâ . ki sad hezâr sâl heme halk-ı kâinât fikret künend der sıfat-i izzet-i Hudâ . âhir be-acz mu’terif âyend k’ey ilâh dâneste şüd ki hîç ne dânesteim

Continue reading