MEMOR ESTO BREVIS AEVI

 12006149_10153592465175688_7734331729789124447_n

Kûfi Besmele, composition date, 1973; “Muhammed” on the border with two aspects, 3.11.2010

Varlığın Anlamı kitabının 3. baskısı için yazılan, “muhammed” istifi de bu besmeleye eklendi; böylece bu kufi besmelenin süslemesi yine bir kufi yazı, “muhammed” bordürü oldu. elhamdülillah ve temmet bi-avnillah… Bordürdeki kûfî muhammed yazısı, “Varlığın Anlamı” kitabında bir metafizik “mevzua” (postulat) olarak kabul edilen ve ancak “külle yevmin hüve fî şe’n” âyeti ile temellendirilerek açıklanabileceği söylenen continuum hipotezinden mülhem olarak yazılmıştır. Yani continuum hipotezi bu besmele içre dahi “zâmin ve zâhir”dir vesselam…
.20784790878_2498bf6abe_z-349x500
To see a world in a grain of sand,

And a heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand

And eternity in an hour.
.
“My friend Prof. Dr. Yumuşhan Günay mentioned to me once that this kûfî besmele design was closely resembling Alhambra architecture: & then, I have found & checked this photo & believed it to be true.”

.alhamra

 

 

devamı:

http://www.sahinucar.com.tr/2013/11/21/malihulya-soylesisi/

.

Estetik Seminerleri”nden kalma bir not: İstanbul Milliyetçiler Derneği, 1969

İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde, 1969′ da yaptığım  Estetik Seminerleri”nde, bilhassa İbni Haldun ve Louis Massignon’un yazdıklarından hareketle, gûyâ bilhassa “aşk estetiği”, adını verdiğim mistik sanat yorumları yapmaya çalışıyordum. Hatta yazdığım metinlere ilaveten,  o sıralar kopya ettiğim ve üzerine açıklayıcı notlar yazdığım böyle desenleri de göstererek ananevi sanatları tasavvufî bir sanat anlayışı ile izah etmek istiyordum. Maalesef o gençlik yazılarım, elden ele dolaşırken, kaybolmuştu; bugün bazı eski  dosyaları karıştırırken, o zamanlar Dernekteki seminerlerde arkadaşlara gösterdiğim bu deseni buldum..  Şimdi, bu deseni görünce yâdıma o demler, o gençlik günlerinin hâtıraları geldi: ” Kani ol demler ki gûyâ Mâni- i-Nakkâş idim”…

  • estetik