C.V. in Turkish

C.V.

Prof. Dr. Şahin Uçar

Doğum yeri ve tarihi: Acıyurt, Sivas, 1949, Turkiye.

Tahsili:

 • Doktora: “Arapların Anadolu Seferleri M.S 640-75O.” Erzurum, 1982. (Türkçe baskısı: Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul,1992).
 • Master: Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum, 1979.
 • B.A. : İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Tarih Bölümü, İstanbul, 1972.

Hususi Tahsili ve Hocaları:

 • Kaderin bir cilvesi ve imtiyazı ile, İstanbul Üniversitesindeki talebelik yıllarında (1968-72) aslında Osmanlının son devrinden kalma , gençliklerinde osmanlı vatandaşı ve her biri tanınmış sanatçı ve üstatlar olan bir çok hocadan (Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Hamid Aytaç, Münir Nurettin gibi) hususi dersler almak şansına mazhar olmuştur.  

Türk Dilinin Karapapak/Azeri diyalekti ve Türkçe:

 • İshak Uçar (Babası): Türkçenin Karapapak lehçesi ve Türkçe ‘Konuşma ve Okuma Pratiği’, (babası Karapapak olduğu için Şahin Uçar da bir Karapapak köyünde doğmuş ve önce karapapak diyalekti öğrenmiştir; Anadolu Türkçesi, Şahin Uçar’ın, aslında, ikinci dili olmuştur), Sivas, 1956-60.

Farsça:

 • Musa Yılmaz (Kayınpederi): Şeyh Sadi-i Şirazi’nin Gülistan Kitabı, Sivas, 1967.
 • Şerh-i Mesnevi, (Tahir ül-Mevlevi’nin Mesnevi şerhi, Sivas, 1968.
 • Mehmet Nuri Yılmaz: Rind ü Zahid (Fuzuli), Beng ü Bade (Fuzuli), Hafız Divanı, Erzurum, 1976.

Arapça:

 • Musa Göktolga (Musa Yılmaz Hoca’nın yeğeni): Tefsir’ul-Celâleyn , Mâide Sûresi (Celaleyn’in Kur-an Tefsiri) Sivas, 1967-68.
 • Naim Gölleroğlu: Emsile, Bina, Maksud /Medrese usülünde klasik Arapça gramer kitapları, Erzurum, 1976
 • Mazhar Taşkesenli: Elfiye (İmam Malik tarafından yazılmış manzum Arapça grameri), Erzurum,1977.
 • Bu hususi dil tahsilinin yanısıra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Filolojisi Bölümüne devam etmiş ve sertifika almıştır, 1968-71.

İngilizce:

 • Bayan Metzger: Princeton üniversitesinin Uluslararası Öğrenciler Merkezi’nde konuşma pratiği, New Jersey, Amerika, 1980.

Rusça (Konuşma Pratiği):

 • Bayan Galina: Çimkent, Kazakistan, (Ekim, Kasım, Aralık )2004.
 • Bayan Tatyana: Çimkent, Kazakistan, (Şubat, Mart, Nisan) 2005.

Türk dilinin Kazak Lehçesi:

 • Bekcigit (Çimkent Üniversitesinde verdiği derslerin Kazakça tercümanı), Çimkent, Kazakistan, 2004
 • Kurban (Çimkent hastahanesindeki Kazak oda arkadaşı), Çimkent, Kazakistan, 2005.

Osmanlıca:

 • Kendi gayretine ilaveten, çok yaşlı ve gençliklerinde Osmanlı vatandaşları olan,  musiki ve hat meşkettiği üstatları ile yaptığı mükâlemeler sayesinde.

Latince:

 • Kendi gayreti ile, iptidsi seviyede.

Tezhip:

 • Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, İstanbul 1968-72.

Hat:

 • Süheyl Ünver, Süslemeli Kufi kaligrafisi, İstanbul 1968-72.
 • Kemal Batanay, Talik, İstanbul 1969-72.
 • Hâmid Aytaç, Sülüs, İstanbul 1970-72.
 • Mehmet Receb Berk, Nesih, İstanbul 1970-71.

Klasik Usulde Osmanlı Müziği:

 • Süheyla Altmışdört, İstanbul Üniversitesi korosu, İstanbul, 1968.
 • Kemal Batanay, Tanbur, Usul, Repertuar, 1969-72.
 • Münir Nureddin Selçuk, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Repertuar, İstanbul, 1970.
 • Yusuf Ömürlü, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Nazariyat, Solfej, İstanbul, 1970.
 • Ali Üsküdari, Üsküdardaki Özbekler Tekkesi’nde, Repertuar, İstanbul, 1971.
 • Cahit Atasoy, Batı müziği solfeji, İstanbul, 1971.
 • Nezih Uzel, Beyati Ayin, Saba Ayin, Acemaşiran Ayin, Pencugah Ayin, İstanbul, 1970-72.
 • İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde müzisyen arkadaşlarıyla mistik Sufi müziği, Mevlevi ayinleri ve ilahiler, İstanbul 1968-70.
 • İstanbul Belediye Konservatuarı’nda, hususi bir sınav sonrasında 3. sınıftan başlayarak, Nevzat Atlığ, İsmail Hakkı Özkan, Süheyla Altmışdört, Dürdane Altan, İstanbul, 1972.
 • Azeri Hanende Mehmet Hüseyin Berk, Geleneksel Azeri  müziği, İstanbul, 1972.
 • Saatçi Hüsnü Usta, Tanburi Cemil Bey’in iki enstrümental kompozisyonu, Ferahfeza ve Şedaraban saz semaileri, Sivas, 1973.
 • Neyzen Akagündüz Kutbay, her gün 45 gece boyunca “mûsikî estetiği” hakkında sohbet, İstanbul, 1978.

Sanat Eserleri:

 • Şahin Uçar güzel sanatların muhtelif mecralarında eserler vermiştir.  Şeydâ mahlası ile klasik Osmanlı divan şiiri tarzında bir mütertteb Divan tertib etmiş bir divan şairidir.Ankara Valiliği’nin organize ettiği bir “Hat ve Teyzinat”  sergisi açmıştır (1989). Klasik Türk Müziği üslubundaki bazı besteleri TRT tarafından incelenmiş  ve TRT Repertuarı’na alınmıştır (1987). Bestekâr olarak Yılmaz Öztuna’nın neşrettiği Klasik Türk Müziği Ansiklopedisi’nde, Ayrıca Türk Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ve Türk Yazarları Ansiklopedisi’nde biyografisi bulunmaktadır. Muhtelif Antolojilerde şiirleri mevcuttur.

Âşinâ Olduğu Diller:

 • Türkçe (Osmanlıca, Azeri/Karapapak Lehçesi, Kazak lehçesi)
 • İngilizce (bu dilden yök tarafından düzenlenen KPYS  imtihanına girerek yabancı dil tazminatı almıştır)
 • Arapça (bu dilden de yök tarafından düzenlenen KPYS  imtihanına girerek yabancı dil tazminatı almıştır)
 • Farsça
 • Rusça (iptidai seviyede)
 • Latince (iptidai seviyede)

Çalıştığı yerler:

 • Professor, Halic Üniversitesi, İstanbul, 2015-2017
 • Profesör, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, Sarajevo, BiH, 2008.
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Çimkent, Kazakistan, 2004.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” hakkında master dersleri verdi (2004).
 • Sofya Yüksek İslam Enstitüsü  Direktörü (ve ona bağlı 3 İmam-Hatip Lisesi), Sofya, Bulgaristan, 2002.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” ve “Milli Strateji ve Tarih” master dersleri verdi. (2001).
 • Başkan, İslam Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi (İSAM), İstanbul, (2001).
 • Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı, Ankara (1999).
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı, Türkistan, Kazakistan, (1999).
 • Niğde Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, (1995).
 • Dekan, Ekonomi Fakültesi, Niğde (1994).
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Niğde Üniversitesi, (1994).
 • Profesör: Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi (1993).
 • Doçent: Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya (1988).
 • Yardımcı Doçent: Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı, Konya (1983).
 • Doktor: Fen Edebiyat  Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1982).
 • Paleografi ve Epigrafi Uzmanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1976).
 • Sanat Tarihi Hocası: Öğretmen Lisesi, Sivas (1975).
 • Müzik Hocası: 4 Eylül Lisesi, Sivas (1974).
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni: 4 Eylül Ortaokulu, Sivas (1973).
 • Müzik Hocası: Yeni Levent Lisesi, İstanbul (1972).
 • İlkokul Öğretmeni: Acıyurt Köy okulu, Acıyurt, Sivas (1967).

Basılan Eserleri:

 • Şeyda Divanı[Geleneksel Osmanlı Şiiri tarzında; “Şeyda” Şahin Uçarın mahlası], “Ru’yâ ve Gerçek” de bu edisyona eklendi Sivas, 1980, İkinci basım, Niğde 1997. 3.Baskı Domino yayınevi tarafından Divan adı ile neşredildi  Domino Yay., İstanbul, 2007. Divan, Şule yy, İstanbul, 2011
 • Patterns and Trends in History, (Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarihsel bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984. Selçuk Üniversitesinde Edebiyat Dergisinde uzun bir makale olarak yayınlandı, Konya, 1986) 2. basım kitap halinde 2004’te basıldı, 3. basım Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007.
 • Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul, 1990. Genişletilmiş 2. basım “Araplar’ın Anadolu Seferleri” başığı ile Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007. 3. Baskı Şule yy, İstanbul, 2012
 • Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü verildi, İkinci baskı İz Yay., İstanbul, 1996. 3. baskı “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet” adıyla Domino Yay. tarafından neşredildi. İstanbul, 2007. 4. Baskı, Şule yy, istanbul, 2011
 • Tarih Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Ankara, 1994. Genişletilmiş 2. baskı “Tarih Felsefesi Meseleleri” ismiyle Nehir Yay. tarafından neşredildi, İstanbul, 1997. 3. baskı yeniden “Tarih Felsefesi Yazıları” adıyla Domino Yay’dan neşredildi, İstanbul, 2007 4. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012.
 • Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü verilen ikinci kitabı, İz Yay., İstanbul, 1995. Genişletilmiş ikinci baskısının adı “Varlığın Anlamı”, Domino Yay.’dan neşredildi, İstanbul, 2007.  3. Baskı, Şule yy, 2011
 • Hüküm Gecesi (Modern Türkçe şiirler) Konya, 2002. Çok daha geniş ikinci baskısı “Mâlihulyâ” ismiyle Ötüken Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 1997. Genişletilmiş 3. baskının başlığı “Sen Şarkını Söyle“ olarak Domino Yay.’dan basıldı, İstanbul, 2007. 4. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012
 • İnsanın Yeryüzü Macerası, Gelenek Yay., İstanbul, 2003. İkinci baskı Domino Yay., İstanbul, 2007.4. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012
 • Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Domino Yay., İstanbul , 2007.4. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012. 2. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012
 • Dil ve Felsefe, Domino Yay., İstanbul, 2007  2. Baskı, Şule yy, İstanbul, 2012

Katıldığı Konferanslar:

 • Kolombiya Üniversitesi, davetli ziyaretçi ve yuvarlak masa tartışmacısı, “Symposium on the Middle Eastern Music” (Orta Doğu Müziği Sempozyumu), New York, 1980.
 • Harvard Üniversitesi’nde, “Application of Islamic Law in the Ottoman Empire” (İslam Hukukunun Osmanlı İmparatorluğundaki tatbikatı), Harvard Hukuk Fakültesi, Boston, 1998.
 • Columbia Üniversitesi, Professor Şükrü Hanioğlu tarafından yapılan  “Jön Türkler” sunumunda yuvarlak masa tartışmacısı,  New York, 1998.

Verdiği Konferanslar:

 • “Patterns and Trends in History”, (Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarih felsefesine dair bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984.
 • “Gençlik ve Yabancılaşma”, Gençlik Sempozyumu’ndada sundu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1985.
 • “Modern Türkiye’de Tarihi Düşünce ve Eğitim”, Uluslararası Tarih Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1986.
 • “Kültür ve Teknoloji”, Alaeddin Konferans Salonu, halka açık konferans, Konya, 1989.
 • “Vakıflar”, Nigde Üniversitesi’nde bir konferans, 1993.
 • “Şeyda Divanı” (Kendi geleneksel, klasik tarzda Osmanlı şiirlerini ihtiva eden Divanı hakkında yaptığı bir konuşma), Fuzuli Sempozyumu’nda, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul, 1994.
 • “Epistemoloji, Tarih ve Metafizik”, Türkiye Felsefe  Derneği’nde  verilen Konferans, Ankara, 1995.
 • “Varlığın Mâ’nâ ve Mazmûnu” İslami Düşünce Sempozyumunda bir sunum, Trabzon, 1995.
 • “İslam’ın Dünyadaki İmajı ve İnsanlığın Geleceği” Diyanet Vakfı Başkanlığı tarafından İslam’ın Dünyadaki İmajı isimli sempozyumda sunum, Türkiye Diyanet İşleri Vakfı, Ankara, 1995.
 • “Ma’nâ  üzerine”, Server Vakfı, Ankara, 1996.
 • “Kutsal, Toplum ve Metafizik” Demokrasi Sempozyumunda bir sunum, Ege Üniversitesi, İzmir, 1996.
 • “Hukuk Felsefesi Üzerine”,  İstanbul Avukatlar Derneği için verilen bir konferans, İstanbul, 1998.
 • “Şahin Uçar’ın Tarih Felsefesi Üzerine” Türkiye Yazarlar Birliğinde verilen bir konferans, Ankara, 1999.
 • “İnsan, Varlık ve Zaman”, Felsefe Sempozyumunda bir sunum, Türkiye Felsefe Derneği, Ankara, 2000.
 • “Türkiye’de Tarih Felsefesi  Var mı?” Türk Edebiyat Vakfında bir konferans, İstanbul, 2001.
 • “Küreselleşme Üzerine”, Küreselleşme Sempozyumunda konuk konuşmacı, İslami Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2001.
 • “Tarih Üzerine” İslam Araştırmaları Merkezinde başkan iken düzenlediği konferanslar serisinde vermiş olduğu bir konferans, İstanbul, 2002.
 • “Kültür Teknoloji ve İnsanlığın geleceği”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde konferans, Gebze, 2004.
 • Tarih Felsefesi üzerine 7 konferans, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 2009-2010.

Aldığı Ödüller:

 • İki defa Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. İlk olarak “Tarih Felsefesi Açısından İslam’da Mülk ve Hilafet” yılın kitabı ödülünü kazandı,1992. ve yine 1995’te “Varlığın Mâ’nâ ve Mazmûnu” Yazarlar Birliği Tarafından yılın kitabı seçildi.

Saha çalışmaları:

 • Amerika, maaşlı izinli olarak (sabbatical) ziyaretçi profesor, Princeton Üniversitesi, 1980.
 • Suriye, 1992.
 • Türkmenistan, 1994.
 • İran, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından davetli olarak, 1995.
 • Kıbrıs, 1995.
 • Amerika, 1998.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 1999.
 • Suriye, 2000.
 • Bulgaristan, Sophia High Islamic Institute Direktörü, 2002.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 2004.
 • Bosna Hersek, Uluslarası Sarajevo Üniversitesi’nde profesör olarak, 2008.

Bazı Sosyal Faaliyetleri:

 • Princeton Üniversitesinde Uluslararası Talebe Merkezinde Lute (Lavta) konseri, Princeton, America, 1980.
 • Kaligrafisi ve süslemeleri (Hat ve Tezyinat) Ankara valiliğinin organize ettiği bir sergide umuma açıldı, 1989.
 • Türkiye Yazarlar Birliği tarafından pek çok defa şiir sempozyumlarına davet edildi ve o toplantılarda şiirlerini okudu, (bazıları yabancı ülkelerde olmak üzere).
 • Yeni Düşünce, Zaman, Sağduyu, Ayyıldız, Yeni Şafak gibi günlük gazetelere pek çok makale yazdı ve radyo ve televizyon yayınlarında konuştu.

http://www.sahinucar.com.tr

e-mail: sahin.y.c@gmail.com

 

 

Leave a Reply