türkçe C.V.

C.V.

Prof. Dr. Şahin Uçar

Doğum Yeri, Tarihi : Acıyurt, Sivas, 1949

Doktora Tezi: “640-750 tarihleri arasında Araplar’ın Anadolu Seferleri” 1982

Üniversite Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1972

Orta Öğretim: Kızılırmak İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, 4 Eylül Kongre Lisesi, 1967 .

Öğretim ve Kariyer Tecrübesi:

Profesör, Halic Üniversitesi, İstanbul, 2015-17

Atatürk Kitaplığı, 2009-2010 Tarih Felsefesi hakkında 7 konferans (internette var, dinlenebilir)

Öğretim Üyesi, International University of Sarajevo, tedrisat İngilizce, Bosna-Hersek, Saraybosna, 2008

Öğretim Üyesi, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Çimkent, 2004-2005

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bölümü Master Dersleri: “Devlet Felsefesi”, 2004

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Direktörü, Bulgaristan, 2002

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bölümü Master Dersleri: “Devlet Felsefesi”, 2002

İslâm Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi Başkanı, İstanbul, 2001

Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı, H. A. Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, 1999

Tarih Bölümü Başkanı, H. A. Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan,1999

Rektör Yardımcısı, Niğde Üniversitesi, 1995

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Niğde Üniversitesi, 1994

Dekan Vekili, İktisat Fakültesi, 1994

Profesör: Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi, Nığde, 1993

Doçent: Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Selçuk Üniversitesi. Konya, 1988

Doktora: Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi, 1982

Paleografya ve Epigrafya Uzmanı: Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum,1976

Muhtelif liselerde Öğretmenlik, Sivas, 1973-1976 .

Basılmış Kitapları:

* Şeyda Divanı, Sivas 1980, ikinci baskı, Niğde, 1997. üçüncü baskı “Divan”,  Domino yy, Istanbul, 2007 ,4.baskı Divan, Şule yy., istanbul 2010

 

* Patterns and Trends in History [a manifesto of his historical worldview as a long article written for the colloqium of historians at Fırat University), Elazığ, 1984. ( S.Ü. Edebiyat Dergisi, Konya,1986) ikinci baskı, 2004; üçüncü baskı  Domino yy., Istanbul, 2007.

* Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret yy., İstanbul, 1990. ilaveli üçüncü baskı,“Araplar’ın Anadolu Seferleri”, Domino yy., Istanbul, 2007.

* Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. (Türkiye Yazarlar Birliği, Yılın Fikir Adamı ödülü), ikinci baskı, İz Yy., İstanbul , 1996. üçüncü baskı, “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet”,  Domino yy., Istanbul, 2007.

* Tarih Felsefesi Yazıları, Vadi yy., Ankara, 1994. ilaveli ikinci baskı “Tarih Felsefesi Meseleleri”, Nehir yy. İstanbul, 1997. üçüncü baskı, “Tarih Felsefesi Yazıları”, by Domino yy., İstanbul, 2007.

* Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu,  (Türkiye Yazarlar Birliği, Yılın Fikir Adamı ödülü alan ikinci kitabı) İz yy, Istanbul, 1995. ilaveli ikinci baskı, “Varlığın Anlamı” ,  Domino yy., İstanbul, 2007, “Varlığın Anlamı”,üçüncü baskı, Şûle Yayıncılık, Ekim, 2010

* Hüküm Gecesi, Konya, 2002. ilaveli ikinci baskı, “Mâlihulyâ”, Ötüken yy., İstanbul, 1997.  ilaveli üçüncü baskı, “Sen Şarkını Söyle“, by Domino yy., İstanbul, 2007.

* İnsanın Yeryüzü Macerası, Gelenek yy., Istanbul, 2003. ikinci baskı, Domino yy., İstanbul, 2007.

* Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları , Domino yy., İstanbul , 2007.

* Dil ve Felsefe, Domino Yy., İstanbul, 2007

Âşinâ olduğu diller:

* Türkçe (Osmanlıca, Karapapak, Azeri, Kazak dialektleri dahil), İngilizce (bu dilden KPDS imtihanına girerek lisan tazminatı almıştır), Arapça (bu dilden de KPDS lisan tazminatı almıştır), Farsça, Rusça, Latince.