Şeydâ Divanı’ndan bir gazel

kaamet- i dildâr aceb tûbâ mıdır
ol hırâmân servi kâd cânâ mıdır

tâ ezelden rû- nümâ peymânede
gördüğüm hüsn ol gül- i rânâ mıdır

bilmezem dünyâ vü mâ- fîhâ nedir
lâ mıdır illâ mıdır leylâ mıdır

ser-hoşam döndükçe dünyâ bâşıma
dil kıyâm etmekde bi-pervâ mıdır

yâ niçün dönmektedir çarh- i ezel
âşık- ı zârın gibi şeydâ mıdır

Posted in PHILOSOPHY of HISTORY/Conspection.