HISTORICISM (Tarihselcilik)

(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, sayı 3, 1986) Mandelbaum’dan tercüme edilmiştir. Erich Rothacker’in de işaret ettiği gibi, “historicism” (historismus) teriminin nasıl ortaya çıktığı ve önceleri hangi ma’nâda kullanıldığı kâfi derecede incelenmemiştir. Vakıa, bu terimin sonradan kazandığı farklı ma’nâların hepsi ile de yakından münasebetdar olan net bir kullanış tarzına, Carl Prantl’in “Die Gegenwärtige Aufgabe der Philosophie” (1852) eserinde rastlamak mümkündür. Her ne … Continue reading HISTORICISM (Tarihselcilik)