Varlığın Ma’nâ v e Mazmûnu röportajı

TEŞBİHİN İÇİNDKİ GERÇEK ve MAZMUN  İkinci baskısı İz Yayıncılık’tan çıkan “İslâm’da Mülk ve Hilafet” isimli çalışmasından sonra “Varlığın Mana ve Mazmunu” isimli eseriyle ikinci defa Yazarlar Birliği Fikir Ödülü alan Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Uçar’la eserleri üzerine konuştuk:   . Mana ve mazmûn dendiği zaman hemen aklımıza Divân Edebiyatı terimleri gelmektedir. Fakat bunlar eserinizde estetik ve metafizik … Continue reading Varlığın Ma’nâ v e Mazmûnu röportajı