22.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Tolstoy’un Rüyalarına Çağdaş Yorumlar video+text

Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz!

Ben sözlerime başlamadan önce hâzırûnu hürmetle, muhabbetle selamlayım. Ama bilmiyorum, ben de çalabilecek miyim zamanınızdan, pek de uzatmak istemiyorum. Zaten, “Niçin bir psikiyatri kongresinde Tolstoy’un rüyalarına, hem de yorum/rüya tabiri yapılır?” diye merak edenleri hemencecik bir nebze rahatlatmak için söyleyeyim. Niye Tolstoy ve neden rüya tabiri? Ben tarihle uğraşırken tarihi bırakıp oradan tarih felsefesine, oradan da rüya tabirlerine geçtim elbette; ancak rüya kelimesini -Arapça orijinalinde olduğu gibi- geniş anlamda kullanıyorum; yani, rü’yet: rü’ya görmek demektir, görüş demektir anlamında, görmek demektir, görüş demektir. Her nevi dünya görüşü, geniş çaplı vizyon dahi bir rüyet sayılabilir. Ben Tolstoy’u en çok etkileyen, biri çocukluk çağlarından biri de olgunluk çağlarından iki önemli rüyasını yorumlayacağım size.
.
.
[…]

Continue…