Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisindeki Biyografime Annex

Yazar burada, Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nden  biyografik bilgi nakletmiş; hakkımda yazılan bazı yazıların da künyesini vermiş. İran da neşredilen fürûğ-i âzâd î gazetesinde  ve Beşir Ayvazoğlu’nun İslam Estetiği kitabında yazılanları da bu bilgilere ekliyorum:   Beşir Ayvazoğlu’nun İslam Estetiği ve İnsan kitabında Şeyda Divanı: .Divan şiirini klasik tarzda devam ettiren şairlerden bazıları şunlardır: amil Çelebioğlu, Midhat Sertoğlu, Şahin Uçar … Continue reading Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisindeki Biyografime Annex