Fatiha ve Bach’ın notaları bir Mobius şeridi üzerinde bila fasıla icra edilebilen Crab Canonu…Goedel ve Escher yorumlarıyla birlikte
 

Fatiha deseni içinde “deymûmet”/”continuum hipotezi”ni   ve sonsuzluğu sembolize eden Mobius şeridi: buradaki bach müziğinin sonunda nota kağıdı üzerinde de gösterildiği gibi bu şeridin kıvrılıp bükülmesi ve iki ucunun birleştirilmesi sayesinde bir yüzeyinde başlayan hareket  fasılasız olarak daimi şekilde  öteki yüze geçerek hiç sona ermeden devam eder. bu deymumet/sonsuzluk sembolü fatihanın tezhibindeki motifler arasında da, fatihanın istifinde de,  fatiha yazısının yarısından sonra dairenin iç yüzüne geçip ters istikametde devam etmek şeklinde bir deymumeti vardır tıpkı Bach’ın başı sonuna bitişip ters istikametde devam eden bu müziği gibi bir sonsuzluk sembolüdür. Bu fatiha istifi dahi, istidarei zaman teorisinin “nokta anlar”ı ve  mezkur sonsuzluk sembolleri gibi bir çok matematik hikmetini muhtevidir vesselam… ez cümle bu fatihayı bihakkın anlayarak temaşa etmek içün burada linklerini verdiğim dangerous knowledge ve Bach,Escher, Godel derslerini izlemek ve benim varlığın anlamı kitabını okuyup anlayıp hatmetmek  gerektir. velhasıl be-gaayet vâsi’ ilim lâzım âmed vesselam… şüd temâm.wikipedia mobius strip maddesinden

.

 

Draw a  circle! Every circle includes infinite reference points; but what if, you draw a bigger circle which covers the first one. Then, according to set theory,  there are  bigger infinities than any infinity  & this idea is proved mathematically, though it is self-contradictory. To resolve this paradox, the continuum hyphothesis comes into play which is neither provable nor unprovable. according to Cantor this paradox is resolvable  only in God. if you wish to understand what I say, Read the book “varlığın Anlamı”and watch these documentaries…

 

bu fatiha designini anlamak için kılavuz:youtube da izlenebilen godel escher bach konferansının linki:

:

  •  
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
.

Philosophy, Physics, Mathematics – “Dangerous Knowledge”:

 

Scroll to Top