KELÂM Şiiri ve İngilizce’ye Tercümesi

“ve alleme âdeme’l-esmâe küllehâ” kur’an

“eritis sicut dei bonum et malum cognoscetis” :

“tanrı gibi olacaksınız; iyi ve kötüyü bileceksiniz”

“iyi ve kötü ağaç semeresinden belli olur ” tevrat

KELÂM (Logos) translated by Ahmet Fahreddin Uçar
I
İşte sabah yıldızı! işte bitiyor gece
-Uyandırdı dağları – şafağın parmakları-
Ey karanlık gönlümü kavrayan el gizlice-
Seninle doğar Kelâm ve seninle her hece-
Şiir olur akıtır şaraptan ırmakları-
Sularsın gönülleri, o susuz toprakları-
Yağmur olur çilersin toprağa ince ince…

[…]

Continue…