“nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez” sözüm için açıklama ve Spinoza hakkında bir not

“Unumquodque unius substantiae attributum per se concipi debet”: each particular attribute of the substance must be conceived through itself… Spinoza nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez. . ara sıra böyle eski islam felsefesi terminolojisine mahsus kelimeleri kullanarak veciz bir söz söylemeye heves ederim. galiba varlığın anlamı kitabımda da böyle bir söz söylemiştim “mekanda vâcib olan zamanda mümkün olur.” … Continue reading “nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez” sözüm için açıklama ve Spinoza hakkında bir not