Virtual Academia by

Şahin Uçar

ŞAHİN UÇAR

…is a retired history professor. He is a philosopher in the field of philosophy of history, poet, musician and kûfî calligrapher. Here on this site you will find his intellectual and artistic journey, his life’s work, as well as his conferences and lectures. This is Şahin Uçar’s Virtual Academia.

Welcome!

Books

Published in August 2020

Published in August 2020

The Essence
of Existence

Sovereignty and Caliphate in Islam

Testimonials

Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin düşünceyi seven ve beğenen okuyucuyu cezbedecektir.”
Yılmaz ÖZtuna
Varlığın Anlamı Hakkında
Yakın zamanda ama klasik tarzda ve aynı manayı ifade için yazılmışsa da şiir de ayni "gelenek"in sürmesinin güzel bir örneğidir: Nihân ettim kelâmım gerçi ma'na âşikâr oldu/ Söz oldu perde-i hüsnün O perde vasf-i yâr oldu... Bu şiir Şeydâ mahlasıyla klasik tarzda şiirleri olan sayın Prof.Dr. Şahin Uçar'a aittir.
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Divan Hakkında
Türkiye’de tarih felsefesi branşının tek profesörüdür. Bu konuda, Emevi-Abbasi dönemi İslam tarihi konusunda Türkçe ve İngilizce kitapları olan seçkin bir fikir ve ilim adamıdır. Latince de bilen az sayıdaki tarihçilerimizdendir. Şeyda mahlası ile divan şiiri üslubunda şiirler yazdı. Türk edebiyatında divan sahibi son şairdir. Hattat ve müzehhibdir. Kemal Batanay’ın öğrencisidir.
Yılmaz Öztuna
Türk Musikisi Ansiklopedisi, Şahin Uçar Maddesinden
Şiirin adeta “dikey ve yatay imparatorluğu”nu kuruyor. Durağan, aklı başında, ölçülü biçili, tekrarı tekrarlayan, klasik mazmunlar içinde dolanan ve donanan bir şiir bekler insan. Divan şiirinin içinde kalmıyor oysa ki Şahin Uçar, onu zamanımıza taşıyor. Divan şiirinde olmayan şey belki heyecandı, Şahin Uçar, ona heyecan sosunu kattı. Divan şiirinde felsefe sınırlıydı, Şahin Uçar ona doğu batı felsefesini içirdi. Doğu Batı ve Türkiye üçgenini iyi kurdu.
Hüseyin Özbay
Şahin Uçar Hakkında

Events

Yaklaşan Faaliyet: Bursa

2 Kasım 2019 Cumartesi
Saat: 17:00

Scroll to Top