“Thanksgiving Day” of 1980, Princeton.

With my teacher Mrs. Metzger who volunteered to make “conversation practice ” with me once a week at the International Center of Princeton University. Here, at her homeside… …Mrs Metzger’s father and another conversation student from China.  At the “Thanksgiving Day” of 1980, Princeton, New Jersey, USA

“nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez.” sözü için açıklama

“Unumquodque unius substantiae attributum per se concipi debet.”: each particular attribute of the substance must be conceived through itself… Spinoza nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez. . ara sıra böyle eski islam felsefesi terminolojisine mahsus kelimeleri kullanarak veciz bir söz söylemeye heves ederim. galiba varlığın anlamı kitabımda da böyle bir söz söylemiştim “mekanda vâcib olan zamanda mümkün olur.” …

“nâkıs bir cevherden kâmil bir cevher sudûr edemez.” sözü için açıklama Continue »

The Meaning of Being

  . “Varlığın Anlamı”, translated by Ahmed Fahreddin Uçar,  The Meaning of Being   PREFACE FOR THE THIRD EDITION I am the witness of Truth, nothing else. “Bismillâhi ve’l-hamdü lillâhi alâ kulli hâl. Ve’s-salât ü ve’s- selâm alâ Muhammedin il-mübeşşer fî’l-İncîl. Ve kâne vasfihi Faraklit”: In the name of God, and thanks for all the conditions we are in.  Greetings …

The Meaning of Being Continue »

sis

SİS I Sis bastı birdenbire: kapladı ufkumu sis örtüyor rûhumu sis/ ey gâibden gelen ses! gözlere perde çeken/ bu sis mazmûnu nedir? ömrümün mazmûnu sis: kaybolan günlerimiz.. yayılan sisten çıkan rûh bana hatırlatır: ey tarladan sökülen/ altın başaklı zamân! ey başakla yakılan/ parlak ateş, kör duman yeşil, “firik-buğday”lar tutardık elimizde o tâze buğday tadı ki hâlâ gönlümüzde bir kaval nağmesidir …

sis Continue »

mısır’da nil nehrinde ve iskenderiye sahillerinde

  bu resmi mısırda nil nehri üzerindeki bir köprüde kızım çekmişti! bu da yine mısır’daki büyük iskender’in kurduğu iskenderiye şehrinden Fisagor üstadımın sünneti üzre, akheneton rahipleri gibi güneşten ilhâm alırken (!)

OKYÂNUS

OKYÂNUS  Sen sende iken menzil alınmaz  bahri olmadan gevher bulunmaz Yunus Emre I İşte güneş doğuyor… Duyuyor musun? İşte! yeni bir şarkı doğdu Bu nağme nerden gelir? ben de hiç bilmiyorum Tek bildiğim bu işte: Ben şarkımı söylerim- sesi göklerden gelir. Ve birden çıkagelir o en eski rûyâlar Sessizlik denizinden, Atlantis ülkesinden Canlanan hâtıralar, unutulan dünyâlar… II Gökdelenler şehrinde gördüğüm …

OKYÂNUS Continue »

DAĞ NEFESLERİ

ego sum qui sum: ben benim! ergo, intellige ut credas, crede ut intelligas! o halde, inanmak için anla; inan, anlamak için! DAĞ NEFESLERİ I Ey gönül dağlan, Tecer Dağlan! Irmağın çağırır eski çağlan Bakar yıldızlara; yâd eder gönül O ru’yâyı gördüğümüz dağlan. Dağlar ki yâd eder o ru’yâları Gönül dağlar da yâd eder dağlan Ey dağlarda baş döndüren sonsuzluk! Göğe …

DAĞ NEFESLERİ Continue »

Scroll to Top