“Thanksgiving Day” of 1980, Princeton.

With my teacher Mrs. Metzger who volunteered to make “conversation practice ” with me once a week at the International Center of Princeton University. Here, at her homeside… …Mrs Metzger’s father and another conversation student from China.  At the “Thanksgiving Day” of 1980, Princeton, New Jersey, USA

bursa’daki dil ve düşünce konferansından

2 kasım 2019, yeşil cami çinileri içindeki bu muhammed istifi ile benimki ayni svastika istifi: yeşildeki istifte svastika mim harfinde, benim istifimde ise sondaki dal harfinde.  kompozisyon tarzı o kadar benziyor ki neslihan duran ile birlikte bu çiniyi ilk gördüğümüzde benim istifimin de  bununla ayni olduğunu zannedip ancak karşılaştırarak  bu farkı görebildim. tabii “benim istifim daha iyi” demeyi de ihmal …

bursa’daki dil ve düşünce konferansından Continue »

Sanal Medeniyet: Medeniyetler çatışması mı, medeniyetin sonu mu?

Son zamanlarda entellektüeller arasında, isimleri cisimlerine delalet etmeyen tuhaf  kavramlar hakkında hararetli tartışmalar var: “tarihin sonu”, “medeniyetler arası çatışma”, “medeniyetler arası diyalog”, “dinler arası diyalog” ve saire, vs… İnsanlar medeniyetlerin çatışmalarından bahseden toplantılar düzenliyorlar. Güzel de, hangi medeniyetlerin çatışmasından bahs ediyorlar; yahut medeniyet derken hangi efsanevi “Mağrib-i Ankaa” kuşunu kasdediyorlar acaba? Bu medeniyet kelimesi çok telaffuz ediliyor; amma bu ism-i …

Sanal Medeniyet: Medeniyetler çatışması mı, medeniyetin sonu mu? Continue »

erol güngör hakkında

Bugün internette sörf yaparken rahmetli Erol Güngör hakkında yazdığım bu mersiyeyi buldum. Bu mısraları yazmıştım vaktiyle, ama tamamen unutmuştum. Ben öğrenci iken Erol Abi ile Marmara Kıraathanesi sohbetlerinden ötürü, süregelen bir dostluğumuz vardı. Hatta  Dündar Taşer rahmetli olunca erol abi ve bilhassa ziya abi nin ricası üzerine onun için de bir mersiye yazmış ve ebcedle tarih düşürmüştüm (bkz: : Mehmed …

erol güngör hakkında Continue »

El-mülkü lillah

sivas çifte minareli medreseden sadece bu çift minareli ve taç kapılı cephe duvarı ayakta kalmış, maalesef medrese tamamen münhedim olmuştur. . sivas çifte minare’de: “el-mülkü lillah”. hatalı bir süsleme tarzı ile sadece tezyini unsurlardan biri olan bir çizginin yazıyla karışması sebebiyle zor okunuyor; fakat bir kere o hata teşhis edildikten sonra gayet net şekilde okunur…buradaki mülk kelimesi adalet mülkün temelidir …

El-mülkü lillah Continue »

zanaat sınaat sanat

  sanat tenkidi konuşmamda: “eskiden bir zanaatkârın yaptığı tepsideki süslemeler bile sanat kalitesi olarak modern müzehhiblerin yaptıkları kompozisyonlardan çok daha üstün olabilir ” demiştim işte isbâtı!…

Sa’dî’den bir gazel.

An râ ki cây nîst, heme-yi şehr cây-i ûst Dervîş her koca ki şeb âyed, serây-i ûst Bîhânumân ki hîç nedâred becoz Hodây Û râ gedây megûy ki sultân gedâ-yi ûst Merd-i Hodâ be magrib u maşrik garîb nîst Çendan ki mîreved, heme mulk-i Hodây-i ûst An k’ez tevângerî yu bozorgî yu hâcegî Bîgâne şod, be her ki resed, âşinâ-yi …

Sa’dî’den bir gazel. Continue »

Janus II

“Whatever exists is both just and unjust; end equally justified in both.” (her ne ki mevcûd ise hem haklı/doğru ve hem de yanlıştır; ve bu iki hale de eşit derecede hak verilebilir) Nietzsche Bu şiiri azeri diyalektine çeviren ve facebooktan tanıdığım azer ismailov beye şiirin başına niçe’den alınma epigrafı da eklemesini rica ettim. O da sağolsun şiirin başına epigraf eklenmiş …

Janus II Continue »

Scroll to Top