“Thanksgiving Day” of 1980, Princeton.

With my teacher Mrs. Metzger who volunteered to make “conversation practice ” with me once a week at the International Center of Princeton University. Here, at her homeside… …Mrs Metzger’s father and another conversation student from China.  At the “Thanksgiving Day” of 1980, Princeton, New Jersey, USA

the meaning 25th

PREFACE FOR THE THIRD EDITION I am the witness of Truth, nothing else. “Bismillâhi ve’l-hamdü lillâhi alâ kulli hâl. Ve’s-salât ü ve’s- selâm alâ Muhammedin il-mübeşşer fî’l-İncîl. Ve kâne vasfihi Faraklit”: In the name of God, and thanks for all the conditions we are in.  Greetings and peace be upon Mohammad who was harbingered in the Bible; and his title …

the meaning 25th Continue »

sis

SİS I Sis bastı birdenbire: kapladı ufkumu sis örtüyor rûhumu sis/ey gâibden gelen ses! gözlere perde çeken/ bu sis mazmûnu nedir? ömrümün mazmûnu sis: kaybolan günlerimiz.. yayılan sisten çıkan rûh bana hatırlatır: ey tarladan sökülen/ altın başaklı zamân! ey başakla yakılan/ parlak ateş, kör duman yeşil, firik-buğdaylar tutardık elimizde o tâze buğday tadı ki hâlâ gönlümüzde bir kaval nağmesidir sis …

sis Continue »

mısır’da nil nehrinde ve iskenderiye sahillerinde

https://www.dunyabizim.com/portre/murettep-divan-sahibi-neslin-son-zinciri-h11845.html bu resmi mısırda nil nehri üzerindeki bir köprüde kızım çekmişti! bu da yine mısır’daki büyük iskender’in kurduğu iskenderiye şehrinden Fisagor üstadımın sünneti üzre, akheneton rahipleri gibi güneşten ilhâm alırken (!)

OKYÂNUS

OKYÂNUS  Sen sende iken menzil alınmaz  bahri olmadan gevher bulunmaz Yunus Emre I İşte güneş doğuyor… Duyuyor musun? İşte! yeni bir şarkı doğdu Bu nağme nerden gelir? ben de hiç bilmiyorum Tek bildiğim bu işte: Ben şarkımı söylerim- sesi göklerden gelir. Ve birden çıkagelir o en eski rûyâlar Sessizlik denizinden, Atlantis ülkesinden Canlanan hâtıralar, unutulan dünyâlar… II Gökdelenler şehrinde gördüğüm …

OKYÂNUS Continue »

DAĞ NEFESLERİ

DAĞ NEFESLERİ I Ey gönül dağlan, Tecer Dağlan! Irmağın çağırır eski çağlan Bakar yıldızlara; yâd eder gönül O rûyâyı gördüğümüz dağlan. Dağlar ki yâd eder o rûyâları Gönül dağlarda yâd eder dağlan Ey dağlarda baş döndüren sonsuzluk! Göğe doğru yolculuk: ufkumuz sonsuz ufuk… Ey dağlara çıktıkça hafifleşen rûhumuz Ruhumuz yükseldikçe genişliyor ufkumuz; Ruhumuz dağlar aşar… yedi iklîm dolaşır, Gönlümüz aşkla …

DAĞ NEFESLERİ Continue »

BİN YILLIK ÖLÜM

 I Yürek yeni kanatlanmış bir kuştu, sevinçle kanat açtı her iklîmi dolaştı geçti Altaylar’dan, Tanrı Dağı’ndan yedi iklîmi, dört ummânı aştı gönül yeni kanat açmış bir kuştu… Uçtu Tûr-u Sînâ’ya Mûsâ ile uçtu Zeytin Dağı’na Îsâ ile ve Hîrâ’da Muhammed’le buluştu Nûr Dağı’ndan Kaf Dağı’na ulaştı. Kaf Dağı’ndan geçti gönül âb-ı hayât içti gönül gönüldür “kutlu ebâbil” her zamandan göçtü …

BİN YILLIK ÖLÜM Continue »

Scroll to Top