About

Virtual Academia

The scientific specialist who knew ‘more and more about less and less’ and the philosophical speculator who knew ‘less and less about more and more’.

"ŞAHİN UÇAR"

Şahin Uçar is a philosopher of history, poet, musician and calligrapher, born in Sivas, Turkey.

He studied history at the University of Istanbul. Then became a scholar, giving lectures on history and philosophy of history in various universities both in Turkey and abroad. He has books, essays, many lectures and conferences on philosophy of history which deals with practically everything because, according to him, history makes sense only “in toto”, it is about the whole events of past times.

When he was a young student he worked on traditional Ottoman arts of calligraphy, classical Ottoman music and ornamental designs with grand masters such as Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Hamid Aytaç, Münir Nureddin Selçuk.

He wrote poems in both classical and modern fashion. He has a “Divan” in traditional Ottoman style called “Divan Poetry” in which poems are written in the old language and built with the traditional rhythm templates called “Aruz”. He is the only contemporary poet who has written this kind of poetry and has a complete Divan. 

Şahin Uçar is a philosopher of history who has his own vision and tries to express his perspective and orientation for the whole history and humanity, as a result, his works also show multidisciplinary traits…

He is familiar with several dialects of Turkish language, knows English, Persian, Arabic and to some extent Russian and Latin.

This website showcases his poetry, calligraphy, music compositions, books, articles and is a virtual academia of sorts for those who are not lucky enough to have learned from him first hand. It is a permanent record of his life’s work, his wisdom for the present and the posterity…

Awards

İSLAMDA
MÜLK
VE HİLAFET

Writers Union of Turkey
Author of the Year - 1992

Varlığın
Mana ve
Mazmunu

Writers Union of Turkey
Author of the Year - 1995

ŞAHİN
UÇAR

Writers Union of Turkey
Special Award for
40th Anniversary - 2018

Testimonials

Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin düşünceyi seven ve beğenen okuyucuyu cezbedecektir.”
Yılmaz ÖZtuna
Varlığın Anlamı Hakkında
Yakın zamanda ama klasik tarzda ve aynı manayı ifade için yazılmışsa da şiir de ayni "gelenek"in sürmesinin güzel bir örneğidir: Nihân ettim kelâmım gerçi ma'na âşikâr oldu/ Söz oldu perde-i hüsnün O perde vasf-i yâr oldu... Bu şiir Şeydâ mahlasıyla klasik tarzda şiirleri olan sayın Prof.Dr. Şahin Uçar'a aittir.
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Divan Hakkında
Türkiye’de tarih felsefesi branşının tek profesörüdür. Bu konuda, Emevi-Abbasi dönemi İslam tarihi konusunda Türkçe ve İngilizce kitapları olan seçkin bir fikir ve ilim adamıdır. Latince de bilen az sayıdaki tarihçilerimizdendir. Şeyda mahlası ile divan şiiri üslubunda şiirler yazdı. Türk edebiyatında divan sahibi son şairdir. Hattat ve müzehhibdir. Kemal Batanay’ın öğrencisidir.
Yılmaz Öztuna
Türk Musikisi Ansiklopedisi, Şahin Uçar Maddesinden
Şiirin adeta “dikey ve yatay imparatorluğu”nu kuruyor. Durağan, aklı başında, ölçülü biçili, tekrarı tekrarlayan, klasik mazmunlar içinde dolanan ve donanan bir şiir bekler insan. Divan şiirinin içinde kalmıyor oysa ki Şahin Uçar, onu zamanımıza taşıyor. Divan şiirinde olmayan şey belki heyecandı, Şahin Uçar, ona heyecan sosunu kattı. Divan şiirinde felsefe sınırlıydı, Şahin Uçar ona doğu batı felsefesini içirdi. Doğu Batı ve Türkiye üçgenini iyi kurdu.
Hüseyin Özbay
Şahin Uçar Hakkında
Scroll to Top