Şahin Uçar

İnternette neşredilen şahin uçar şiirleri

https://eksisozluk.com/biri/avareseyyah     Muvaşşah     muvaşşah youtube   MODERN ZAMANLARDA BİR DİVAN ŞAİRİ: ŞAHİN UÇAR VE ŞEYDÂ DÎVÂNI         Prof. Dr. Şahin Uçar’ın son şiirleri    TRT1’de Şair-Yazar Şahin Uçar Proğramı   kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri   …   Aysun Gür, Şahin Uçar Şiirinde Hakikat Arayışı     binkitap.com  

İnternette neşredilen şahin uçar şiirleri Continue »

20. Yüzyılda Sivas’ta Klâsik Türk Mûsikîsi Kitabında Şahin Uçar biyografisi

20. Yüzyılda Sivas’ta Klâsik Türk Mûsikîsi https://books.google.com.tr/books?id=Rw91EAAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=%C5%9Fahin+u%C3%A7ar+notalar%C4%B1&source=bl&ots=-nzwIIyumO&sig=ACfU3U2bpja6TxU5adq2cEZjp2_ta__GyA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjxrNSao9yDAxV_SfEDHU0uB284KBDoAXoECAMQAw#v=onepage&q=%C5%9Fahin%20u%C3%A7ar%20notalar%C4%B1&f=false      

20. Yüzyılda Sivas’ta Klâsik Türk Mûsikîsi Kitabında Şahin Uçar biyografisi Continue »

biography (biyografya.com’dan)

Şahin Uçar,  Müzisyen, Yazar, Şair Poet and writer (b. 12 February 1949, Acıyurt / Sivas). He graduated from 4 Eylül High School and Istanbul University, Department of History (1972). His PhD thesis was Arapların Anadolu Seferleri / 640-750 (Anatolian Expeditions of the Arabs / 640-750, 1983). He worked as a music teacher at the school from which he graduated (1974). He became an specialist of Paleography and Epigraphy at Ankara University, Faculty

biography (biyografya.com’dan) Continue »

Sufizm

Gibb’in Mohammedanism kitabındaki Sufism bölümünü terümesi: http://isamveri.org/pdfdrg/D00112/1988_2/1988_2_UCARS.pdf

Sufizm Continue »

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir   teal ikra’  lenâ eş’ar kul il-esrâre bi-l-eş’ar yeqûl-ül-esrâre bi-l-eş’ar neğam keyfe yekun izhâr gel ey şâir şiir söyle gel inşâd et bize eş’ar şiirle, söyle esrârı şiirle keşf olur esrâr çünin elhân olur zâhir dil eyler nağmeler izhâr habîbî şi’rünâ gannî tecid mâ fi-s-sutûr kalbî minel-kalbi ile-d-dehri feyebkâ nağmet-ül-esrâr feyebkâ nağmet-ül-esrâr . gel ey dost şi’rimiz

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir Continue »

tweet yazarken söylediğim osmanlıca bir gazel ve ingilizce bir şiir

şâhid-î mazmûnem ammâ aslı kimdendi sözün? söyleyen kim söyleten kim bilmezem kendi sözüm aşk şerâbın nûş ederken gelmişem dünyâya men… ol sebebden gâhi serhoş gâhi bî- huşdur sözüm… musikî, nutk -u ilâhî söylerem deryâya men… söz değil âvâz-ı dâvud sâzımız tanbur bizim… âsumânın şi’ridir hem-sâzı olmuşdur sözüm… ezelden serhoş gönül hem şi’rimiz serhoş bizim! bestesi dil-beste olsun nağmesi gül nâfesi…

tweet yazarken söylediğim osmanlıca bir gazel ve ingilizce bir şiir Continue »

Scroll to Top