Şahin Uçar

The Quest for Meaning Throughout Time (published in Azerbaycan)

The Quest for Meaning Throughout Time Adlı makalem Azerbaycan da neşredilen Jomard adlı journal de neşredildi.   Jomard Linkleri: http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=14&menu=8   http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/IHL/UcarSh.pdf    

biography (biyografya.com’dan)

Şahin Uçar,  Müzisyen, Yazar, Şair Poet and writer (b. 12 February 1949, Acıyurt / Sivas). He graduated from 4 Eylül High School and Istanbul University, Department of History (1972). His PhD thesis was Arapların Anadolu Seferleri / 640-750 (Anatolian Expeditions of the Arabs / 640-750, 1983). He worked as a music teacher at the school from which he graduated (1974). He became an specialist of Paleography and Epigraphy at Ankara University, Faculty …

biography (biyografya.com’dan) Continue »

Sufizm

Gibb’in Mohammedanism kitabındaki Sufism bölümünü terümesi: http://isamveri.org/pdfdrg/D00112/1988_2/1988_2_UCARS.pdf

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir   teal ikra’  lenâ eş’ar kul il-esrâre bi-l-eş’ar yeqûl-ül-esrâre bi-l-eş’ar neğam keyfe yekun izhâr gel ey şâir şiir söyle gel inşâd et bize eş’ar şiirle, söyle esrârı şiirle keşf olur esrâr çünin elhân olur zâhir dil eyler nağmeler izhâr habîbî şi’rünâ gannî tecid mâ fi-s-sutûr kalbî minel-kalbi ile-d-dehri feyebkâ nağmet-ül-esrâr feyebkâ nağmet-ül-esrâr . gel ey dost şi’rimiz …

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir Continue »

tweet yazarken söylediğim osmanlca bir gazel ve ingilize bir şiir

şâhid-î mazmûnem ammâ aslı kimdendi sözün? söyleyen kim söyleten kim bilmezem kendi sözüm aşk şerâbın nûş ederken gelmişem dünyâya men… ol sebebden gâhi serhoş gâhi bî- huşdur sözüm… musikî, nutk -u ilâhî söylerem deryâya men… söz değil âvâz-ı dâvud sâzımız tanbur bizim… âsumânın şi’ridir hem-sâzı olmuşdur sözüm… ezelden serhoş gönül hem şi’rimiz serhoş bizim! bestesi dil-beste olsun nağmesi gül nâfesi… …

tweet yazarken söylediğim osmanlca bir gazel ve ingilize bir şiir Continue »

Scroll to Top