Türkçe Detaylı Biyografi

C.V.

Prof. Dr. Şahin Uçar

Doğum yeri ve tarihi: Acıyurt, Sivas, 1949, Turkiye.

Tahsili:

 • Doktora: “Arapların Anadolu Seferleri M.S 640-75O.” Erzurum, 1982. (Türkçe baskısı: Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul,1992).
 • Master: Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum, 1979.
 • B.A. : İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Tarih Bölümü, İstanbul, 1972.

Husûsî Tahsîli ve Hocaları:

 • Kaderin bir cilvesi ve imtiyazı ile, İstanbul Üniversitesindeki talebelik yıllarında (1968-72) her biri Osmanlı devrinden kalma tanınmış sanatçı ve üstatlardan hususi dersler almakla feyz-yâb olmuştur.

Türk Dilinin Karapapak/Azeri diyalekti ve Türkçe:

 • İshak Uçar (Babası): Türkçenin Karapapak lehçesi ve Türkçe ‘Konuşma ve Okuma Pratiği’, (babası Karapapak olduğu için Şahin Uçar da bir Karapapak köyünde doğmuş ve önce karapapak diyalekti öğrenmiştir; Anadolu Türkçesi, Şahin Uçar’ın, aslında, ikinci dili olmuştur), Sivas, 1956-60.

Farsça:

 • Musa Yılmaz (Kayınpederinin babası): Şeyh Sadi-i Şirazi’nin Gülistan Kitabı, Sivas, 1967.
 • Şerh-i Mesnevi, (Tahir ül-Mevlevi’nin Mesnevi yorumu (şerhi), Sivas, 1968.
 • Mehmet Nuri Yılmaz: Rind ü Zahid (Fuzuli), Beng ü Bade (Fuzuli), Hafız Divanı, Erzurum, 1976.

Arapça:

 • Musa Göktolga (Musa Yılmaz Hoca’nın yeğeni): Tefsir’ul-Celâleyn , Mâide Sûresi (Celaleyn’in Kur-an Tefsiri) Sivas, 1967-68.
 • Naim Gölleroğlu: Emsile, Bina, Maksud /Medrese usülünde klasik Arapça gramer kitapları, Erzurum, 1976
 • Mazhar Taşkesenli: Elfiye (İmam Malik tarafından yazılmış manzum Arapça grameri), Erzurum,1977.
 • Bu hususi dil tahsilinin yanısıra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Filolojisi Bölümüne devam etmiş ve sertifika almıştır, 1968-71.

İngilizce:

 • Bayan Metzger: Princeton üniversitesinin Uluslararası Öğrenciler Merkezi’nde konuşma pratiği, New Jersey, Amerika, 1980.

Rusça:

(Konuşma Pratiği):

 • Bayan Galina: Çimkent, Kazakistan, (Ekim, Kasım, Aralık) 2004.
 • Bayan Tatyana: Çimkent, Kazakistan, (Şubat, Mart, Nisan) 2005.
 • Valeria Sevrouk, İstanbul, Turkiye, Kasım, 2019

Türk dilinin Kazak Lehçesi:

 • Bekcigit (Çimkent Üniversitesinde verdiği derslerin Kazakça tercümanı), Çimkent, Kazakistan, 2004
 • Kurban (Çimkent hastahanesindeki Kazak oda arkadaşı), Çimkent, Kazakistan, 2005.

Osmanlıca:

 • Kendi gayretine ilaveten, çok yaşlı ve gençliklerinde Osmanlı vatandaşları olan, musiki ve hat meşkettiği üstatları ile yaptığı mükâlemeleri sayesinde.

Latince:

 • Kendi gayreti ile okuyarak, o yüzden de başlangıç seviyesinde kaldı.

Süsleme San’atları:

 • Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, İstanbul 1968-72.

Hat Meşki:

 • Süheyl Ünver, Süslemeli Kufi kaligrafisi, İstanbul 1968-72.
 • Kemal Batanay, Talik, İstanbul 1969-72.
 • Hâmid Aytaç, Sülüs, İstanbul 1970-72.
 • Mehmet Receb Berk, Nesih, İstanbul 1970-71.

Klasik Usulde Osmanlı Müziği Meşki:

 • Süheyla Altmışdört, İstanbul Üniversitesi korosu, İstanbul, 1968.
 • Kemal Batanay, Tanbur, Usul, Repertuar, 1969-72.
 • Münir Nureddin Selçuk, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Repertuar, İstanbul, 1970.
 • Yusuf Ömürlü, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Nazariyat, Solfej, İstanbul, 1970.
 • Ali Üsküdari, Üsküdardaki Özbekler Tekkesi’nde, Repertuar, İstanbul, 1971.
 • Cahit Atasoy, Batı müziği solfeji, İstanbul, 1971.
 • Nezih Uzel, Beyati Ayin, Saba Ayin, Acemaşiran Ayin, Pencugah Ayin, İstanbul, 1970-72.
 • İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde müzisyen arkadaşlarıyla mistik Sufi müziği, Mevlevi ayinleri ve ilahiler, İstanbul 1968-70.
 • İstanbul Belediye Konservatuarı’nda, hususi bir sınav sonrasında 3. sınıftan başlayarak, Nevzat Atlığ, İsmail Hakkı Özkan, Süheyla Altmışdört, Dürdane Altan, İstanbul, 1972.
 • Azeri Hanende Mehmet Hüseyin Berk, Geleneksel Azeri müziği, İstanbul, 1972.
 • Saatçi Hüsnü Usta, Tanburi Cemil Bey’in iki enstrümental kompozisyonu, Ferahfeza ve Şedaraban saz semaileri, Sivas, 1973.
 • Neyzen Akagündüz Kutbay, her gün 45 gece boyunca “mûsikî estetiği” hakkında sohbet, İstanbul, 1978.

Sanat Eserleri:

 • Şahin Uçar, ayni zamanda güzel sanatların muhtelif mecralarında verdiği eserler ile temâyüz etmiş bir sanartkârdır. Şeydâ mahlası ile klasik Osmanlı divan şiiri tarzında bir müretteb Dîvânı vardır. Ankara Valiliği’nin organize ettiği bir “Hat ve Teyzinat” sergisi açmıştır (1989). Klasik Türk Müziği üslubundaki bazı besteleri TRT tarafından incelenmiş TRT Repertuarı’na alınmıştır (1987). Bestekâr olarak Yılmaz Öztuna’nın neşrettiği Klasik Türk Müziği Ansiklopedisi’nde, Ayrıca Dergah yayınlarının Türk Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ve Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür adamları Ansiklopedisi’nde biyografisi bulunmaktadır. Neşredilen şiir kitaplarının dışında  muhtelif Antolojilerde  iktibas edilmiş  ve kitap halinde neşredilmemiş şiirleri de vardır.

Âşinâ Olduğu Diller:

 • Türkçe (Osmanlıca, Azeri/Karapapak Lehçesi, Kazak lehçesi)
 • İngilizce
 • Farsça
 • Arapça
 • Rusça (Başlangıç seviyesinde)
 • Latince (Başlangıç seviyesinde)

Çalıştığı yerler:

 

 • Profesör, Haliç Üniversitesi,  Tarih Bölümü Başkanı, İstanbul, 2015-17
 • Profesör, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, Sarajevo, BiH, 2008.
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Çimkent, Kazakistan, 2004.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” hakkında master dersleri verdi (2004).
 • Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Direktörü (ve ona bağlı 3 İmam-Hatip Lisesi), Sofya, Bulgaristan, 2002.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” ve “Milli Strateji ve Tarih” master dersleri verdi. (2001).
 • Başkan, İslam Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi (İSAM), İstanbul, (2001).
 • Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı, Ankara (1999).
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı, Türkistan, Kazakistan, (1999).
 • Niğde Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, (1995).
 • Dekan, Ekonomi Fakültesi, Niğde (1994).
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Niğde Üniversitesi, (1994).
 • Profesör: Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi (1993).
 • Doçent: Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya (1988).
 • Yardımcı Doçent: Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı, Konya (1983).
 • Doktor: Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1982).
 • Paleografi ve Epigrafi Uzmanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1976).
 • Sanat Tarihi Hocası: Öğretmen Lisesi, Sivas (1975).
 • Müzik Hocası: 4 Eylül Lisesi, Sivas (1974).
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni: 4 Eylül Ortaokulu, Sivas (1973).
 • Müzik Hocası: Yeni Levent Lisesi, İstanbul (1972).
 • İlkokul Öğretmeni: Acıyurt Köy okulu, Acıyurt, Sivas (1967).

Basılan Eserleri:

 • Şeyda Divanı[Geleneksel Osmanlı Şiiri tarzında; “Şeyda” Şahin Uçarın mahlası], “Ru’yâ ve Gerçek” de bu edisyona eklendi Sivas, 1980, İkinci basım, Niğde 1997. 3.Baskı Domino yayınevi tarafından Divan adı ile neşredildi Domino Yay., İstanbul, 2007. 4. baskı, Divan, Şule yy, istanbul, 2011
 • Patterns and Trends in History, (Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarihsel bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984. Selçuk Üniversitesinde Edebiyat Dergisinde uzun bir makale olarak yayınlandı, Konya, 1986) 2. basım kitap halinde 2004’te basıldı, 3. basım Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007.
 • Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul, 1990. Genişletilmiş 2. basım “Araplar’ın Anadolu Seferleri” başlığı ile Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007. 32, 3. baskı, Araplar’ın Anadolu Seferleri, Şule yy, istanbul 2012
 • Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü verildi, İkinci baskı İz Yay., İstanbul, 1996. 3. baskı “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet” adıyla Domino Yay. tarafından neşredildi. İstanbul, 2007. 4. baskı, Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet,Şule yy, İstanbul 2011
 • Tarih Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Ankara, 1994. 3. baskı yeniden “Tarih Felsefesi Yazıları” adıyla Domino Yay’dan neşredildi, İstanbul, 2007.
 • “Tarih Felsefesi Meseleleri” ismiyle Nehir Yay. tarafından Genişletilmiş 2. baskısı neşredildi, İstanbul, 1997.
 • Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü verilen ikinci kitabı, İz Yay., İstanbul, 1995. Genişletilmiş ikinci baskısının adı “Varlığın Anlamı”, Domino Yay.’dan neşredildi, İstanbul, 2007. 3. baskı Varlığın Anlamı, Şule yy, İstanbul 2010
 • Hüküm Gecesi (Modern Türkçe şiirler) Konya, 2002. Çok daha geniş ikinci baskısı “Mâlihulyâ” ismiyle Ötüken Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 1997. Genişletilmiş 3. baskının başlığı “Sen Şarkını Söyle“ olarak Domino Yay.’dan basıldı, İstanbul, 2007.
 • Sen Şarkını Söyle, Şule yy., İstanbul, 2012
 • İnsanın Yeryüzü Macerası, Gelenek Yay., İstanbul, 2003. İkinci baskı Domino Yay., İstanbul, 2007. üçüncü baskı, İnsanın Yeryüzü Macerası, Şule yy, İstanbul 2011
 • Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Domino Yay., İstanbul , 2007.ikinci baskı, Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Şule yy, İstanbul 2011
 • Dil ve Felsefe, Domino Yay., İstanbul, 2007, ikinci baskı, Dil ve Felsefe, Şule yy, İstanbul 2011

Katıldığı Konferanslar:

 • Kolombiya Üniversitesi, davetli ziyaretçi ve yuvarlak masa tartışmacısı, “Symposium on the Middle Eastern Music” (Orta Doğu Müziği Sempozyumu), New York, 1980.
 • Harvard Üniversitesi’nde, “Application of Islamic Law in the Ottoman Empire” (İslam Hukukunun Osmanlı İmparatorluğundaki tatbikatı), Harvard Hukuk Fakültesi, Boston, 1998.
 • Columbia Üniversitesi, Professor Şükrü Hanioğlu tarafından yapılan “Jön Türkler” sunumunda yuvarlak masa tartışmacısı, New York, 1998.

Verdiği Konferanslar:

Aldığı Ödüller:

.

 • İki defa Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. İlk olarak “Tarih Felsefesi Açısından İslam’da Mülk ve Hilafet” yılın kitabı ödülünü kazandı,1992. ve yine 1995’te “Varlığın Mâ’nâ ve Mazmûnu” Yazarlar Birliği Tarafından yılın kitabı seçildi.

Saha çalışmaları:

 • Amerika, maaşlı izinli olarak (sabbatical) ziyaretçi profesor, Princeton Üniversitesi, 1980.
 • Suriye, 1992.
 • Türkmenistan, 1994.
 • İran, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından davetli olarak, 1995.
 • Kıbrıs, 1995.
 • Amerika, 1998.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 1999.
 • Suriye, 2000.
 • Bulgaristan, Sophia High Islamic Institute Direktörü, 2002.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 2004.
 • Bosna Hersek, Uluslarası Sarajevo Üniversitesi’nde profesör olarak, 2008.
 • Ukrayna, 2018

Bazı Sosyal Faaliyetleri:

.

 • Princeton Üniversitesinde Uluslararası Talebe Merkezinde Lute (Lavta) konseri, Princeton, America, 1980.
 • Kaligrafisi ve süslemeleri (Hat ve Tezyinat) Ankara valiliğinin organize ettiği bir sergide umuma açıldı, 1989.
 • Türkiye Yazarlar Birliği tarafından pek çok defa şiir sempozyumlarına davet edildi ve o toplantılarda şiirlerini okudu, (bazıları yabancı ülkelerde olmak üzere).
 • Yeni Düşünce, Zaman, Sağduyu, Ayyıldız, Yeni Şafak gibi günlük gazetelere pek çok makale yazdı ve radyo ve televizyon yayınlarında konuştu.

Website:

https://sahinucar.com.tr

e-mail: [email protected]

…….

……..

YÖK Kurumu‘nun taleb ettiği tarzda yazılmış resmî özgeçmiş:

.

.

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı : Şahin UÇAR
 2. Doğum Tarihi : 12 Şubat 1949
 3. Unvanı : Profesör
 4. Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tarih İstanbul Üniversitesi 1972
Yüksek Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1978
Doktora Ortaçağ tarihi Atatürk Üniversitesi 1982

 

 1. 5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Tarih Selçuk Üniv. 1983-1988
Doçent Ortaçağ Tarihi Selçuk Üniv. 1988-1993
Profesör Tarih Eğitimi Niğde Üniv. 1993
Doçent unvanını aldığı tarih: 1988

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: …
 2. Yayınlar: neşredilen kitapları
 • Şeyda Divanı[Geleneksel Osmanlı Şiiri tarzında; “Şeyda” Şahin Uçarın mahlası],“Ru’yâ ve Gerçek” de bu edisyona eklendi Sivas, 1980, İkinci basım, Niğde 1997. 3.Baskı Domino yayınevi tarafından Divan adı ile neşredildi Domino Yay., İstanbul, 2007. , 4th edition Divan Şûle yy., Istanbul,Ekim, 2011
 • Patterns and Trends in History,(Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarihsel bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984. Selçuk Üniversitesinde Edebiyat Dergisinde uzun bir makale olarak yayınlandı, Konya, 1986) 2. basım kitap halinde 2004′te basıldı, 3. basım Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007.
 • Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi,İşaret Yay., İstanbul, 1990. Genişletilmiş 2. basım“Araplar’ın Anadolu Seferleri” başlığı ile Domino Yy. tarafından basıldı, İstanbul, 2007. baskı Şule yy., Istanbul, Ocak 2012
 • Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet,Konya, 1992. (Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü kazandı, İkinci baskı İz Yay., İstanbul, 1996. 3. baskı “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet” adıyla Domino Yay. tarafından neşredildi. İstanbul, 2007. Ve 4. Baskısı Şûle yy. Istanbul, Temmuz, 2011
 • Tarih Felsefesi Yazıları,Vadi Yay., Ankara, 1994. Genişletilmiş 2. baskı “Tarih Felsefesi Meseleleri” ismiyle Nehir Yay. tarafından neşredildi, İstanbul, 1997. 3. baskı yeniden “Tarih Felsefesi Yazıları” adıyla Domino Yay’dan neşredildi, İstanbul, 2007. Tarih Felsefesi Yazıları, Şûle yy., Istanbul, Ekim, 2012
 • Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü kazanan ikinci kitabı,İz Yay., İstanbul, 1995. Genişletilmiş ikinci baskısının adı “Varlığın Anlamı”, Domino Yay.’dan neşredildi, İstanbul, 2007. “Varlığın Anlamı”, Üçüncü Baskı, Şûle Yayınları, İstanbul, ekim, 2010.
 • Hüküm Gecesi(Modern Türkçe şiirler) Konya, 2002. Çok daha geniş ikinci baskısı “Mâlihulyâ”ismiyle Ötüken Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 1997. Genişletilmiş 3. baskının başlığı “Sen Şarkını Söyle“ olarak Domino Yay.’dan basıldı, İstanbul, 2007. Baskı,Sen Şarkını Söyle, Şûle yy., Istanbul, Ekim, 2012.
 • İnsanın Yeryüzü Macerası,Gelenek Yay., İstanbul, 2003. İkinci baskı Domino Yay., İstanbul, 20073. Baskı, Şûle yy., Istanbul, Ağustos, 2011
 • Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Domino Yay., İstanbul , 2007. Şûle yy., Istanbul, Ağustos, 2012
 • Dil ve Felsefe,Domino Yy., İstanbul, 2007. Şûle yy., Istanbul, Nisan 2012
 1. Projeler….
 2. İdari Görevler:

Haliç Üniversitesi tarih bölümü başkanı 2015-2017

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Direktörü, Bulgaristan, 2002-2003
İslâm Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi Başkanı, İstanbul, 2001-2002
Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığıı, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, 1999-2000
Tarih Bölümü BaşkanlığıHoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan,1999
Rektör YardımcılığıNiğde Üniversitesi, 1995
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüü, Niğde Üniversitesi, 1994
Dekan Vekili, İktisat Fakültesi, , Niğde Üniversitesi,1994
Tarih Bölümü Başkanlığı Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi, 1994
Tarih Bölümü Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1984

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : National Geographic Society of USA, 1981
 2. Ödüller:

Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. Kitabına Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü verildi. 1992
Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu,, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü kazanan ikinci kitabı, İz Yay., İstanbul, 1995.
Âşinâ olduğu diller:
Türkçe (Osmanlıca, Karapapak, Azeri, Kazak dialektleri dahil), İngilizce (bu dilden KPDS imtihan ına girerek lisan tazminatı almıştır), Arapça (bu dilden de KPDS lisan tazminatı almıştır), Farsça, Rusça, Latince.
Türkçe ve İngilizce teferrüatlı biyografilerini ihtiva eden websitesi:
www.sahinucar.com.tr

Scroll to Top