WORLD DIGITAL LIBRARY

You can find many useful world libraries. Here is a good example for many rare calligraphies, manuscripts & books… WORLD DIGITAL LIBRARY

“Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music []

 Yılmaz Öztuna Üstadımız 1974 te Sivas 4 eylül Lisesinde Müzik öğretmeni iken gönderdiğim beste notalarını muhafaza etmiş; halbuki bu maddede zikrettiği bazı besteleri ise çoktan beri ben bile unutmuştum . bunların bazılarını ancak bu ansiklopedide verilen bilgiler sayesinde hatırladım ve 3 tanesinin notalarını hocam Kemal Batanay’ın İSAM’daki arşivinden birkaçını da arkadaşlar ve hatta internetteki kayıtlardan buldum. Ancak üstadın burada yazdığı …

“Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music [] Continue »

İnsan, Varlık ve Zaman

Tarih filozofu Şahin Uçar’ın, İslam Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısında, 2001 yılında yayımlanan “İnsan, Varlık ve Zaman” başlıklı yazısına aşağıdaki linkten pdf olarak erişebilirsiniz. İnsan, Varlık ve Zaman

Yılmaz Öztuna’nın Türk Musiki Ansiklopedisi Hakkında

Ansiklopedi’nin Yeni Baskısı Vesilesiyle Bazı Hatıralar “unutulsa bile bütün şarkılar kalır mı yankınız, ey hatıralar?” Büyük Müzikolog,Tarihçi ve Jenealogist Yılmaz Öztuna’nın Musiki Ansiklopedisi’nin Orient yayınları tarafından ” Türk Musikisi- Akademik Klasik Türk Sanat Musiki’sinin Ansiklopedik Sözlüğü” ismiyle yapılan yeni neşri hakkında görüşlerimi arz edeceğim. Sözlerime, bu ansiklopedi vesilesiyle aklıma en önce gelen tedai ve hatıralarla başlamak isterim: üstatlar ve tilmizleri …

Yılmaz Öztuna’nın Türk Musiki Ansiklopedisi Hakkında Continue »

‘Sanal Medeniyet’: Sanal Dünyaların Sanal Meseleleri: Medeniyetler Çatışması mı, Medeniyetin Sonu mu?

Son zamanlarda entellektüeller arasında, isimleri cisimlerine delalet etmeyen tuhaf kavramlar hakkında hararetli tartışmalar var: “tarihin sonu”, “medeniyetler arası çatışma”, “medeniyetler arası diyalog”, “dinler arası diyalog” ve saire, vs… İnsanlar medeniyetlerin çatışmalarından bahseden toplantılar düzenliyorlar. Güzel de, hangi medeniyetlerin çatışmasından bahs ediyorlar; yahut medeniyet derken hangi efsanevi “Mağrib-i Ankaa” kuşunu kasdediyorlar acaba? Bu medeniyet kelimesi çok telaffuz ediliyor; amma bu ism-i …

‘Sanal Medeniyet’: Sanal Dünyaların Sanal Meseleleri: Medeniyetler Çatışması mı, Medeniyetin Sonu mu? Continue »

Tenkidlerin Tenkidi

“Eleştiri”nin mahiyeti hakkında bir yazı yazmamı isteyen Millî Kültür Dergisi, galiba, bu işi tam adamına havale etmiş oldu. Zira (BBC televizyonundaki bir “tarih felsefesi” tartışmasında) Pieter Geyl’in Toynbee’ye dediği gibi: “I am going to be very critical”: Çok tenkitçi olacağım; çok sert bir tenkit yapacağım. Bu yazımda önce tenkidin mâhiyeti üzerinde duracak, bilâhare, şahısları yargılamak âdetim olmadığı için, muhtelif disiplinler …

Tenkidlerin Tenkidi Continue »

Hz. Mevlânâ’dan Bir Rübâî Tercümesi

Âteş nezened der dil-i mâ illâ Hû Kûteh neküned menzil-i mâ illâ Hû Ger âlemiyân cümle tabîbân bâşend Hallî neküned müşkil-i mâ illâ Hû Âteş yakamaz gönlümüzü illâ Hû Noksân olamaz menzilimiz illâ Hû Ger cümle cihan olsa tabib bu derde Halleyleyemez müşkilimiz illâ Hû (Türkçesi: Ş. Uçar) Hasan Harakaanî’den bir rübai tercümesi “Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü …

Hz. Mevlânâ’dan Bir Rübâî Tercümesi Continue »

Scroll to Top