Sûfîlerin Temâşâ Nesnesi

  nokta-i suğrâ: sufilerin temâşâ nesnesi Şahin Uçar’ın, Süheyl Ünver Hocadan ders aldığı yıllarda, tıp tarihi enstitüsü atölyesinde kendi kompozisyonu olarak yaptığı ilk deseni budur. Sene 1970. Dergah Yayınevinin Türk Edebiyatı Ansiklopedisindeki “nokta-i suğrâ” maddesinde de bu desenin siyah-beyaz bir fotoğrafı vardır. Anahatları ve izahı için için bkz: Yeni bir psikoloji,R. Orstein, s.168 .”A king’s breath slays as effectively as …

Sûfîlerin Temâşâ Nesnesi Continue »

Rahmân Suresi

Okuyan: Hafız Nûrullah Özemre

Bismillāhirahmānirahīm

Rahmân Rahîm Allah ismiyle/ adına.

Estetik Seminerleri’nden Kalma Bir Not: İstanbul Milliyetçiler Derneği, 1969 []

İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde, 1969′ da yaptığım  Estetik Seminerleri”nde, bilhassa İbni Haldun ve Louis Massignon’un yazdıklarından hareketle, gûyâ bilhassa “aşk estetiği”, adını verdiğim mistik sanat yorumları yapmaya çalışıyordum. Hatta yazdığım metinlere ilaveten,  o sıralar kopya ettiğim ve üzerine açıklayıcı notlar yazdığım böyle desenleri de göstererek ananevi sanatları tasavvufî bir sanat anlayışı ile izah etmek istiyordum. Maalesef o gençlik yazılarım, elden ele dolaşırken, …

Estetik Seminerleri’nden Kalma Bir Not: İstanbul Milliyetçiler Derneği, 1969 [] Continue »

Kütüphane Linkleri

Türkiye Kütüphaneleri: Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Boğazici Üniversitesi Kütüphanesi Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi Goethe Enstitüsü İstanbul Kütüphanesi İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesi (IRCICA) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Koç Üniversitesi Kütüphanesi Marmara Üniversitesi Kütüphanesi Milli Kütüphane ODTÜ Kütüphanesi Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesi TÜBİTAK – ULAKBİM Türkiye Yazmaları Kataloğu -TC Kültür Bakanlığı …

Kütüphane Linkleri Continue »

Muhammed

Composition date, 8,10, 2010 Philosophy, Physics, Mathematics – “Dangerous Knowledge”: To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour. Metafizik  bir ilham ile set teorisini inşa eden büyük matematikçi George Cantor’un nasıl delirdiğini ve set teorisinin ve sonsuzluk kavramının problemlerini …

Muhammed Continue »

Scroll to Top