Meditations

Enough of science and of art
Close up these barren leaves
Come forth and bring you a heart
That watches and receives.
bu kadar ilim ve sanat bahsi kâfî, bıktık
bu kuru yaprakları kapat artık
gel beri ve beraber öyle bir kalb getir ki
müşahede edebilir ve alır, kabul eder.
Göller Bölgesi Şairlerinden- William Wordsworth
vürûd ül-imdâd bi-haseb il-istidad
bir kalbe vâridâtın vürûd edip/erişip imdâda yetişmesi, o kalbin isti’dâdı nisbetindedir/ alabilme kabiliyeti kadar alır…

Religion from Tolstoy to Camus By Walter Kaufmann

Meditations, by Avi Sion

Scroll to Top