Estetik Seminerleri”nden kalma bir not: İstanbul Milliyetçiler Derneği, 1969

İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde, 1969′ da yaptığım  Estetik Seminerleri”nde, bilhassa İbni Haldun ve Louis Massignon’un yazdıklarından hareketle, gûyâ bilhassa “aşk estetiği”, adını verdiğim mistik sanat yorumları yapmaya çalışıyordum. Hatta yazdığım metinlere ilaveten,  o sıralar kopya ettiğim ve üzerine açıklayıcı notlar yazdığım böyle desenleri de göstererek ananevi sanatları tasavvufî bir sanat anlayışı ile izah etmek istiyordum. Maalesef o gençlik yazılarım, elden ele dolaşırken, kaybolmuştu; bugün bazı eski  dosyaları karıştırırken, o zamanlar Dernekteki seminerlerde arkadaşlara gösterdiğim bu deseni buldum..  Şimdi, bu deseni görünce yâdıma o demler, o gençlik günlerinin hâtıraları geldi: ” Kani ol demler ki gûyâ Mâni- i-Nakkâş idim”…  

Continue reading

Kütüphane Linkleri

Türkiye: Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Boğazici Üniversitesi Kütüphanesi Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi Goethe Enstitüsü İstanbul Kütüphanesi İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesi (IRCICA) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Koç Üniversitesi Kütüphanesi Marmara Üniversitesi Kütüphanesi Milli Kütüphane ODTÜ Kütüphanesi Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesi TÜBİTAK – ULAKBİM Türkiye Yazmaları Kataloğu -TC Kültür Bakanlığı Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Y.Ö.K Tez Merkezi dünya kütüphaneleri: Avrupa Milli Kütüphaneleri Toplu Kataloğu Amerikan Teoloji Kütüphaneleri Birliği (ATLA) Bayerische Staatsbibliothek Berlin (Freie) Üniversitesi Kütüphanesi Beyrut Amerikan Üniversitesi Kütüphaneleri Bibliothèque de la Sorbonne Britanya Kütüphaneleri Toplu Kataloğu (OPAC) British Library Bibliothéque Nationale France Cezayir Üniversitesi Kütüphanesi Chicago Üniversitesi Kütüphanesi Columbia Üniversitesi Kütüphaneleri Die Deutsche Bibliothek Exeter Üniversitesi Kütüphanesi Fransa Kütüphaneleri Toplu Kataloğu Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Harvard Üniversitesi Kütüphaneleri İmâm Muhammed b. Suûd İslâm Üniversitesi Kütüphanesi İskenderiye Kütüphanesi Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Kütüphanesi Kahire Amerikan Üniversitesi Kütüphaneleri Kazablanka Kral Abdülaziz Kütüphanesi Khuda Bakhsh Doğubilimleri Kütüphanesi Kral Faysal İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Kral Fahd Milli Kütüphanesi Kral Suûd Üniversitesi Kütüphanesi Leiden Universitesi Kütüphaneleri Library of Congress Londra Üniversitesi, The School of Oriental and African Studies (SOAS) Kütüphanesi Malezya Uluslararsı İslam Üniversitesi Kütüphanesi Manchester Üniversitesi Kütüphanesi […]

Continue reading