A’râf

Kızım Fatma Uçar’a

mef’ûlü, mefâîlü,mefâilü, feûlün.

 

 Vaktâ ki kadem bastı bu dünyâ üzre âdem

Her lahza geçen ânı unutmakta dem-â-dem

 

Bir nağme ki her dem değişir kalbi zamânın

Efsûs… geçen günleri kalbim, unutursun

Yâdında kalır belki şiir kalb-i zamânın

 

Yâdında kalır belki şiir söylediğim gün

Efsûnu geçen demlere kalbim gibi hem-dem

Bir tortu kalır gerçi kadehinde bu ömrün

 

Son şarkısı aşkın ve şarâbın unutulsun

Ben şîşeyi çaldım taşa… kalbim de kırılsın

Hâtırda bu tortû bu kırık câm ile kalsın

 

Her lahza dem-â-dem unutur kalbi zaman bu

Kaybettiği Cennet’te geçen günlere dönmez

Bir ân-ı tahattur idi, A’râf: Unutuldu…

 

Her lahza geçen ânı hatırlar da dem-â-dem

Hayfâ ki kadem bastı bu dünyâ üzre âdem.

 

Scroll to Top