HISTORY / retro_spection

Bir röportaj: Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız?

      Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız? gazetedeki röportajın tam metni; 30 haziran, 1 temmuz, 2 temmuz ve devamı… röportajı yapan: Ahmet Can Tarih ve hakikati nasıl anlamalıyız? Tarih ve Hakikat gibi kelimelere bir anlam vermeye kalkıştığınız zaman aslında bütün dünyayı da anlamlandırmaya çalışırsınız. Bunun farkındayız ya da değiliz. Bana göre, tarih de hakikat de, insanın kendi ruhunu dünyaya yansıttığı […]

Bir röportaj: Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız? Continue »

HISTORICISM (tarihselcilik)

M. Mandelbaum, Encyclopedia of PHILOSOPHY’ den tercüme edilmiştir. Erich Rothacker’in de işaret ettiği gibi, “historicism” (historismus) teriminin nasıl ortaya çıktığı ve önceleri hangi ma’nâda kullanıldığı kâfi derecede incelenmemiştir. Vakıa, bu terimin sonradan kazandığı farklı ma’nâların hepsi ile de yakından münasebetdar olan net bir kullanış tarzına, Carl Prantl’in “Die Gegenwärtige Aufgabe der Philosophie” (1852) eserinde rastlamak mümkündür. Her ne kadar, bu

HISTORICISM (tarihselcilik) Continue »

MÜSLÜMANLAR’IN İSTANBUL’U FETHETMEK İÇİN YAPTIKLARI İLK ÜÇ MUHASARA

Sufizm, çeviren Şahin Uçar, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, 1988, sayı: 2, s. 193-206, Türkçe [D00112] Sufizm, PDF Uçar, Şahin, Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın Geleceği, Müslüman İmajı [Kutlu Doğum Haftası: 1995], 1996, s. 49-58, Türkçe [D01372] Müslüman İmajı, PDF Uçar, Şahin, Müslümanlar’ın İstanbul’u Fethetmek İçin Yaptıkları İlk Üç Muhasara, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, 1986, cilt: II, sayı: 1, s. 65-83, Türkçe [D00112] Müslümanlar’ın İstanbul’u Fethetmek İçin

MÜSLÜMANLAR’IN İSTANBUL’U FETHETMEK İÇİN YAPTIKLARI İLK ÜÇ MUHASARA Continue »

Scroll to Top