MÜSLÜMANLAR’IN İSTANBUL’U FETHETMEK İÇİN YAPTIKLARI İLK ÜÇ MUHASARA

Sufizm, çeviren Şahin UçarSelçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi,

1988, sayı: 2, s. 193-206, Türkçe [D00112]

Sufizm, PDF
UçarŞahin, Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın GeleceğiMüslüman İmajı

[Kutlu Doğum Haftası: 1995], 1996, s. 49-58, Türkçe [D01372]

Müslüman İmajı, PDF
UçarŞahin, Müslümanlar’ın İstanbul’u Fethetmek İçin Yaptıkları İlk Üç Muhasara,

Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, 1986, cilt: II, sayı: 1, s. 65-83, Türkçe [D00112]

Müslümanlar’ın İstanbul’u Fethetmek İçin Yaptıkları İlk Üç Muhasara, PDF
UçarŞahin, Müslüman Devletlerinde İktâ Sisteminin Temelleri,

Türk Dünyası Araştırmaları, 1988, sayı: 52, s. 63-67, Türkçe [D00130]

Müslüman Devletlerinde İktâ Sisteminin Temelleri, PDF
UçarŞahin, İnsan, Varlık ve Zaman,

İslâm Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 137-154, Türkçe [D01712]

İnsan, Varlık ve Zaman, PDF
UçarŞahin, XX. Yüzyılda Fuzûlî Divanı’na Bir Nazire: Şeyda Divanı

Fuzuli Kitabı: 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri, 1996, s. 293-295, Türkçe [D129150]

XX. Yüzyılda Fuzûlî Divanı’na Bir Nazire: Şeyda Divanı, PDF

 

İSAM veri tabanından: http://ktp.isam.org.tr

 

Alienation (Yabancılaşma) / G. Petroviç; çeviren Şahin Uçar. — Konya, 1987.
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4. sayı, 235-247. sayfa
‘Çağdaş Türk Dünyası Tarihçilerinin ‘Kızıl Elma’sı: Oryantasyon ve Projeksiyon / Şahin Uçar. — Ankara, 1997.
Yeni Türkiye, III. cilt, 37. sayı, 978-982. sayfa
Dostoyevski ve Büyük Engizisyoncu / L. Trilling, Edward Wasiolek; çeviren Şahin Uçar. — Konya, 1987.
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4. sayı, 285-300. sayfa
Dostoyevski’ye Dair / Edward Kasıolek; çeviren Şahin Uçar. — Konya, 1985.
Konevi, 3. cilt, 29. sayı, 20-22. sayfa
Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın Geleceği / Şahin Uçar. — Ankara, 1996.
İlim ve Sanat, 42. sayı, 76-80. sayfa
Fransız İhtilali / Tanrılar Susamışlardı.. / Şahin Uçar. — Ankara, 1989.
Türkiye Günlüğü, 4. sayı, 26-37. sayfa
Henry David Thoreau’nun Sivil İtaatsizlik Görüşü ve Otoriteye Karşı Çıkış Biçimi / Şahin Uçar. — Ankara, 1993.
İlim ve Sanat, 35-36. sayı, 60-65. sayfa
Historical Thought and Education in Modern Turkey / Şahin Uçar. — Ankara, 1994.
X. Türk Tarih Kongresi: Ankara 22-26 Eylül 1986 Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. cilt, 2921-2926. sayfa
Hülâgû’nun Bağdâd’ı Muhâsara Ettiği Sırada Abbâsi Sarayında Bir Türkmen Beyi: Bercem’ül-Eyvâî Süleyman Şah / Mirza Muhammed Kazvini; tercüme Şahin Uçar. — İstanbul, 1989.
Türk Dünyası Araştırmaları, 58. sayı, 175-181. sayfa
İslamın Bugünkü Meseleleri / Şahin Uçar. — Ankara, 1987.
Türk Yurdu, 8. cilt, 10, (356). sayı, 32-35. sayfa
Scroll to Top