PHILOSOPHY / in_spection

Bir röportaj: Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız?

      Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız? gazetedeki röportajın tam metni; 30 haziran, 1 temmuz, 2 temmuz ve devamı… röportajı yapan: Ahmet Can Tarih ve hakikati nasıl anlamalıyız? Tarih ve Hakikat gibi kelimelere bir anlam vermeye kalkıştığınız zaman aslında bütün dünyayı da anlamlandırmaya çalışırsınız. Bunun farkındayız ya da değiliz. Bana göre, tarih de hakikat de, insanın kendi ruhunu dünyaya yansıttığı […]

Bir röportaj: Tarih ve Hakikat’i nasıl anlamalıyız? Continue »

TOLSTOY’UN SAVAŞ VE BARIŞ’I: FENOMENOLOJİK BİR OKUMA

TOLSTOY’UN SAVAŞ VE BARIŞ’I: FENOMENOLOJİK BİR OKUMA Dr. Öğr. Üyesi Adnan Menderes Üniversitesi [email protected] Fenomenoloji, genellikle fenomenle ilgili bir bilim veya öğretmeyi adlandırmak için kullanılır (Potrc 2002: 232). Brentano’nun 1874 yılında yayınlanan Psychologie vom Empirischen Standpunkte (Emprik bir bakış açısından psikoloji) isimli eseri, fenomenoloji tarihi açısından başlangıç kabul edilir. Burada yönelimsellik zihnin işareti olarak görülür. Böylece her psikolojik deneyim yönelimsel

TOLSTOY’UN SAVAŞ VE BARIŞ’I: FENOMENOLOJİK BİR OKUMA Continue »

2.2. Solipsizm, Mantık ve Gerçeklik Teorileri:

“Sapiens nihil affirmat quod non probet.” “Akıl isbat edilmeyen şeyi tasdîk etmez”   “Felix, qui potuit rerum cognoscere causas”: “Mutludur, o kimse ki nesnelerin sebeplerini öğrenmeye (bilmeye/fark etmeye) muktedirdir.” Lucretius   Söze başlarken naklettiğim rübaide, “bir perde var anda ne konuşsak sen ü ben /çün perde iner andâ ne ‘sen’ var ne de ‘ben’ ” şeklinde söylendiği üzere, şimdi yeniden,

2.2. Solipsizm, Mantık ve Gerçeklik Teorileri: Continue »

İnsan, Varlık ve Zaman

Tarih filozofu Şahin Uçar’ın, İslam Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısında, 2001 yılında yayımlanan “İnsan, Varlık ve Zaman” başlıklı yazısına aşağıdaki linkten pdf olarak erişebilirsiniz. İnsan, Varlık ve Zaman

İnsan, Varlık ve Zaman Continue »

Tenkidlerin Tenkidi

“Eleştiri”nin mahiyeti hakkında bir yazı yazmamı isteyen Millî Kültür Dergisi, galiba, bu işi tam adamına havale etmiş oldu. Zira (BBC televizyonundaki bir “tarih felsefesi” tartışmasında) Pieter Geyl’in Toynbee’ye dediği gibi: “I am going to be very critical”: Çok tenkitçi olacağım; çok sert bir tenkit yapacağım. Bu yazımda önce tenkidin mâhiyeti üzerinde duracak, bilâhare, şahısları yargılamak âdetim olmadığı için, muhtelif disiplinler

Tenkidlerin Tenkidi Continue »

JANUS

  “Whatever exists is both Just and Unjust and equally justified in both” F. Nietzsche: The Birth of Tragedy kitabından Ey boş duvarlar! susun! sessizliği dinleyin! Bir kar yağar, sessizlik örter bütün sesleri Ey bu kader dersini öğrenmeyen öğrenci Bir yüzün çocuk senin / öbür yüzün ihtiyar Bir çığ düşer ey gönül, örter sesini senin Hangi ses saltanatı sürer sonsuza

JANUS Continue »

Alienation (Yabancılaşma)

G. Petroviç, Encyclopedia of Philosophy’den tercüme edilmiştir. “Alienation” tabiri günlük hayatta olsun ilim ve felsefede olsun bir çok farklı ma’nâda kullanılmaktadır; bu ma’nâların çoğu kelimenin morfoloji ve etimolojisinin gösterdiği daha geniş bir mânânın çeşitli tezahürleri olarak (modification) kabul edilebilir – bu ma’nâsı ile alienation, bir aksiyon veya aksiyonun neticesidir ki bu suretle bir şey veya kimse, bir başka şeye veya

Alienation (Yabancılaşma) Continue »

S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords

S. I. Hayakawa’s Language in Thought and Action , in summary form Although the basic concern of the book is with «informal» semantics (not the formal brand of semantics concerned with, e.g. the computation of truth-value), i.e. the «symbolic» way in which utterances are used to convey meaning, it also raises the more cognitive issue of how language affects human thought

S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords Continue »

Scroll to Top