DE RERUM NATURA

(Lucretius’a Nazîre) 

 

I

Ey sessiz denizlerin /

Koynunda yatan gerçek

Sedefte gizli inci-

Mercân’da donan çiçek

Ve bu sonsuz göklerin /

Ötesinden gelecek

O kuşlar ki gâibden

Bize müjdeler taşır.

Arı ki nektar arar

Ama dinle, bu sözde /

Ne zarif bir sihir var:

 

“Çiçeklerin renkleri

Muhteşem Süleyman’ın /

Muhteşem kaftanından

Daha güzel değil mi?”

Serçeler var, Serçeler

Ağaçta kıpır kıpır…

Yaprakta çiğ tanesi /

Ve kalbimde ümit var…

II

Ne yazık anlamadan

Göklerden gelen sesi

Asırlarca dinledik;

Heyhat! birşey duymadık.,

Boşuna geçip gitti

O Kuşların müjdesi,

Ama ben-

Gönlümdeki bu sesin

Nağmesine vurgunum

Ve bu gâib nağmenin

Âhengine tâbiyim:

Duyduğum halde yine

Terennüm edilmeyen

Müjdeler biliyorum.

III

Ve madde – Katı Madde

Avcumdaki havuzdan gönlüme akan bu su

Bazen de gökyüzünde sâkin sâkin gezinen

Kaygudan âzâd olmuş bulutlar görüyorum-

Bulut olsam diyorum!

Sûretsiz Heyulanın içindeki cevherin

Kalbinde eriyorum:

Gahi bulut / gahi su / gah doluya dönüşen

Kalbinde eriyorum

 

“Om mani padme hum, Om mani padme hum,

Om mani padme hum…”

(Sonsuzda eriyorum, ben ma’nâ içindeyim,

ben ma’nâya gark oldum)

Ve çünki Yunus der ki:

            “Hiç kendi kendine kaynar mı kazan

            Çevre yânın cümle od olmayınca?”

IV

Ve ey susayan insan

Altından ırmaklar akan

Tahtların üzerinden

Bal, Süt, Su ve Kevserden

Bir şarâb sunsam sana

Mest olup şarâbımdan

Şarkı söyle sen bana….

V

Bilirim bu nağmenin

Mümkün değil terennümü

Lâkin bu gökler, dağlar, denizler

Cümle kuşlar, arılar

Ve bilcümle mahlukaat

Hep bu nağmeyi söyler…

VI

Ey sessiz kalabalık

Ve ey körleşmiş insan

Ve sen ey sağır zaman!

Sen duyamaz, söyleyemez

ve çünkü göremezsin…

Ama ben biliyorum:

“El-Mukadder-Lâ yugayyer!”

(Ne ki takdir olundu, odur- asla değişmez!)

VII

Yine de duyuyorum

-aslını görmesem de-

Gölgesini gördüğüm

Yoldaki insanların

Sessiz adımlarını

Ve şimdi söylüyorum:

Âdemin Tarihini-

Ve işte duyuyorum:

Göklerin çağrısını

Geleceğin sesini…

Scroll to Top