El-mülkü lillah

sivas çifte minareli medreseden sadece bu çift minareli ve taç kapılı cephe duvarı ayakta kalmış, maalesef medrese tamamen münhedim olmuştur.

.

sivas çifte minare’de: “el-mülkü lillah”. hatalı bir süsleme tarzı ile sadece tezyini unsurlardan biri olan bir çizginin yazıyla karışması sebebiyle zor okunuyor; fakat bir kere o hata teşhis edildikten sonra gayet net şekilde okunur…buradaki mülk kelimesi adalet mülkün temelidir sözündeki mülk. “molok” tan geliyor. “devlet allah içindir, devlet (insanlara değil) allaha aitdir” ma’nasına gelir. LİLLAHİ ibaresinden önceki dikey çizgi yazıya değil tezyinata ait bir unsur. sanki kef harfine bitişik bir elif veya lam harfi varmış zannedildiği için okunmuyor oysa mülk kelimesinden sonra öyle bir harf falan yok sadece lillahi ibaresi var.kef harfi ile o çizgi birleştirilmemeli arada küçük bir boşluk olmalıydı ki rahat okunsun.bana mülk ve hilafet kitabını yazdıran takıntım talebesi iken süheyl ünver den kopya ettiğim bu kufi yazı ile başlamıştı…

.

“el mülkü lillah’il-vâhid’il_kahhar” sivas ulu cami minaresi

Çinileri döküldüğü için bu kitabeyi okumak daha da zordu:  inad edip dökülen çinilerden kalan izlere bakarak okudum. Tarih te böyle bir şey işte: eski zamanlardan kalan izlerden aslında ne olduğunu tasavvur etmeye çalışmak

.

Scroll to Top