Hattat Hamid Hocamdan

Men bende-i sultânem, sultân-ı cihan-bânem

Z’an dem ki ruhaş dîdem, şûrîde vü hayrânem

Tûtî-i hoş-elhânem, sîmurg-i sühan-dânem

Hem eşref-i hayvânem, hem efdal-i insânem

Bazı âyîn-i şeriflerde geçer.Hz.Mevlâna’ya nispet edilen şiirlerdendir. Ama Furûzanfer’in DK neşrinde yoktur.

Scroll to Top