Hz. Mevlânâ’dan Bir Rübâî Tercümesi

Âteş nezened der dil-i mâ illâ Hû

Kûteh neküned menzil-i mâ illâ Hû

Ger âlemiyân cümle tabîbân bâşend

Hallî neküned müşkil-i mâ illâ Hû

Âteş yakamaz gönlümüzü illâ Hû

Noksân olamaz menzilimiz illâ Hû

Ger cümle cihan olsa tabib bu derde

Halleyleyemez müşkilimiz illâ Hû

(Türkçesi: Ş. Uçar)

Hasan Harakaanî’den bir rübai tercümesi

“Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü ne men

İn harf-i muammâ râ ne tu hânî vü ne men

Hest ez pes-i perde güft ü gûyî men ü tü

Çün perde berüfted, ne tü manî vü ne men”

Esrâr-ı ezelden ne sen âgâh ne de ben

Bir harf-i muammâ… ne okursun de ki sen?

Bir perde var onda, ne konuşsak, sen, ben

Çün perde iner, ne sen kalırsın ne de ben.

(Türkçesi: Ş. Uçar)

Scroll to Top