Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL

 

ey dü-dârın tâc-dârı yâ Ali

mülk-i aşkın şehriyârı yâ Ali

.

bağrıma derd-î Hüseyn-i Kerbelâ

urdu zahm-i zülfikaarı yâ Ali

.

anda görmüş nüh-felek kim âşıkın

bes nedir bu kâr-ı zârı yâ Ali

.

rûz ü şeb aşk illerinde gönlümüz

subh ü şâmî zâri zârî yâ Ali

.

ehl-i beytin aşkıdır cân ü dilin

bir medâr-ı iftihârı yâ Ali

.

var mı senden özge yâri şâhinin

Haydar-î kerrâr-ı Bârî yâ Ali

1971

Scroll to Top