lâ ilâhe illallah

  • Babil kıralının unutulmuş rü’yâsı gibi, bir kısmı tekrar hatırlanan ve yeniden zuhûr eden -yani tekrar arayınca bulabildiğim- ilk kompozisyon çizimi eskiz halindeki geometrik kûfî: “lâ ilâhe illallah”

bilmezem dünyâ vü mâ-fîhâ nedir
“lâ” mıdır “illâ” mıdır “leylâ” mıdır

1.6.2011.
nâpedîd şüd… dil ferâmûş gerd hemân
lîk ber-âmed mevc-i deryâ-veş zeman
gâhi peydâ, gâhi nev-peydâest ân
zinde baş! hoş-âmedîd ey cân-ı cân

Scroll to Top