• Babil kıralının unutulmuş  rü’yâsı gibi,  bir kısmı tekrar hatırlanan ve yeniden zuhûr eden -yani tekrar arayınca bulabildiğim- ilk kompozisyon çizimi eskiz halindeki geometrik kûfî: “lâ ilâhe illallah”

bilmezem dünyâ vü mâ-fîhâ nedir

“lâ” mıdır “illâ”  mıdır “leylâ” mıdır

 

 

.

1.6.2011.

nâpedîd şüd… dil ferâmûş gerd hemân

lîk ber-âmed mevc-i deryâ-veş zeman

gâhi peydâ, gâhi nev-peydâest ân

zinde baş! hoş-âmedîd ey cân-ı cân 

 

 
Scroll to Top