mısır’da nil nehrinde ve iskenderiye sahillerinde

 

bu resmi mısırda nil nehri üzerindeki bir köprüde kızım çekmişti!

bu da yine mısır’daki büyük iskender’in kurduğu iskenderiye şehrinden
Fisagor üstadımın sünneti üzre, akheneton rahipleri gibi güneşten ilhâm alırken (!)

Scroll to Top