some art works

fatiha suresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fatiha suresinin yarısı dairenin dış yüzeyinde yarısı içerden yazılarak elif lamları geçme teşkil edecek şekilde kompoze edilmiş istifi

 

 

nokta-i suğrâ: sufilerin temâşâ nesnesi… klasik tarzda bir pattern

 

 

allah muhammed 4 halifenin isimleri kitap kapağı için sipariş edilen bir kufi yazı designı

allah muhammed 4 halifenin isimleri

allah muhammed 4 halifenin isimleri

ornamentation  of şahin uçar’s besmele:  it was designed in 1973, but  lost somewhere . By chance, one copy of this besmele has been reserved by Prof. Dr. İbrahim Yekelersince 35 years:  and luckily , it is now ornamented in  “katı’  style”, by his sister Edibe Yekeler, 2008.

Şahin Uçar’ın bu besmelesi, 1973 te yazılmış fakat Her nasılsa besmele bir yerlerde kaybolmuştu. Şans  eseri, Prof. Dr. İbrahim Yekeler bu besmelenin bir kopyasını 35 yıl boyunca muhafaza etmiş. Ve şimdi onun kızkardeşi Edibe Yekeler  tarafından bu besmele ” kat’ı usûlü” ile süslenmiştir.

besmele

Nihayet, Varlığın Anlamı kitabımın 3. baskısı için yazdığım, “muhammed” istifini de bu besmeleye ekledim. bu kadar uğraşınca, şimdi artık müsvedde halindeki bu Besmele kompozisyonunu düzgünce okunacak şekilde yazmak gerekir deyip, müsvedde çizimini de tashih edip düzelttim; böylece bu kufi besmelenin süslemesi yine bir kufi yazı, “muhammed” bordürü oldu. Nebukadnezar’ın unutulmuş rüyaları gibi, ben de çok seneler önce gördüğüm bir rüyayı hatırladım şimdi; kufi ile güzel bir ayet el kürsi yazıp çevresine de çok güzel bir tezhib yapmıştım rüyamda; o rüya bana o kadar zevk vermişti ki keşke rüyaları videoya çekebilen bir teknolojimiz olabilseydi diye temenni etmiştim -ki şimdilerde hatta böyle bir tekniğin bile mümkün olduğunu düşünen ve üzerinde çalışan doktorlar varmış- vakıa henüz ayet el- kürsi yazıp çevresine bir tezhib yapmış olmasam da; bu besmelenin bordürüne, hem de “muhammed” istifi ile, böyle bir “âşık yolu” tezyinatı yapmakla bir bakıma bu çok seneler önce görülmüş ve çoktan beri unutulmuş rüyam dahi gerçekleşmiş oldu elhamdülillah ve temmet bi-avnillah…

 

bordürde tekrarlanan pattern: allah/muhammed

besmele

,

geometrik kufi ile  4 kere tekrarlanan la ilahe illallah

geometrik kufi ile  4 kere tekrarlanan la ilahe illallah

 

bordürde tekrarlanan pattern: allah/muhammed ortadaki üçgen pattern: muhammed

Scroll to Top