NA’T-I NEBÎ

mütefâilün, mütefâilün veznindedir.

Image

  • Beleğa’l-ulâ bikemâlihi

Keşefe’d-Dücâ bicemâlihi

Hasunet cemîu hisâlihi

Sallû aleyhi ve âlihi.

“Erişir göğe, o kemâl ile

Gece nûr olur, o cemâl ile

O kemâl, o hüsn-ü hısâl ile

Salavat ona, dahi, âline

Sallû aleyhi ve âlihi”

 

Ne zemindedir, ne zamandadır

Ne Medîne’de, ne Kenan’dadır

O gönüldedir, gönül ondadır

Adı dildedir, dil o candadır

Sallû aleyhi ve âlihi

 

Ne Medinede, ne de Mekke’de

Ne bu câmide, ne o tekkede

Ne kilîsede, ne de büt-gede

“O gönüldedir!” O gönülde, de

Sallû aleyhi ve âlihi

 

Hani ey gönül, eremez misin?

Nicedir bu yol, göremez misin?

Yoluna başın veremez misin?

Gecenin izini süremez misin?

Sallû aleyhi ve âlihi

 

Kokusun alıp, o gül – Ahmed’in

Nitekim bu na’t-ı Muhammed’in

‘Ere cennete, gülümüz’ dedin,

De ki aşk ile, salâvat edin

Sallû aleyhi ve âlihi.

Scroll to Top