PERSONA (MASKE)

 

“Bismillah. Lekad halekna’l-insâne fî ahseni

takvîm, sümme redednâhü esfele sâfilîn.”

Biz insanı ahseni takvîm üzere yaratdık, sonra onu esfel-i

sâfiline (aşağılıkların en aşağısına) reddetdik.”

Kur’an-ı Kerim

 

PERSONA (MASKE)

I

Târihin şafağında -bu dünyâ sahnesinde-

Yalnızca bir oyun vardı:

“-Hangi Yeni Tanrıya insan kurbân etmeli?”

-Maskeli oyuncular oynuyordu oyunu-

İşte sahnede Molok!

“-Yüzü niçin maskeli?”

“-Şahsiyet bir maskedir: ‘Persona’ maskesi bu!”

Yunan trajedisi maskeyle oynanırdı:

Her karakter rolüne uygun bir maske giyer

Putlaşmış “Kelime”lerden Replik ezberindedir

-Maske ile oynanır bütün trajediler

-Maskelidir Cemiyet- Her şey yerli yerindedir…

II

İlk perdede sahnede o garip mağrâ vardı:

Kabîle mağrâsında bir ses yankılanıyor-

Ak saçlı bir ihtiyar “hikâye” anlatıyordu:

Ve ateşin etrafında toplanan insanları

Büyüleyen sesinde bir muammâ- ru’yâ ve şiir-vardı:

“Mağrânın duvarına akseden gölgeleri

Sayarak anlamıştı zamanın geçtiğini…

Halbuki akılsız oğlu, onu hiç dinlemiyor-

Hergün bir taş yontuyordu….”

 

III

Şu ölümlü hayatı putlaştırmakla suçlanan oğul

Elinde taş baltayı tutan kabile şefi…

Mağaradan dışarı / o çıkıyor

-Avlanmak için hergün-

Gerçeğe gün ışığında bakıyor

Kabilenin putlarını kırıyor ve yontuyordu.

İhtiyar çoğalan torunlarının

Ateşin ışığında mağaranın duvarına yansıyan

Gölgelerini sayarken

Oğlu taş baltasını sıkı sıkı kavrıyor-

Gururla gülümsüyor…..

Belki anlatamıyor -fakat artık o, bu aletle düşünüyor-

Elinde -kavradığı baltanın artırdığı-

Bir gücü tutuyordu….

Ve hergün daha keskin-

Daha keskin baltalar yontuyordu…

IV

Ve her gün biraz daha ilerleyen insanlık

Kabîle putu kıran oğulların eliyle yeni putlar yontarak

Hergün bir adım daha- durmadan ilerliyor….

“Elima”, hayat, dansı- “Molimo”, ölüm, dansı:

Pigmeler’in şarkısı-

Ormanların şarkısı ve Mağrâmn yankısı

Uzaklarda kalıyor….

V

Hattâ göklere uzandı -Bâbil Kulesi’nden beri-

O cüretkâr elleri.

Ve “Ur”daki Ziggurat, Mısır’daki Piramit

Ve insana kaderi soran Sifenks’ten beri

Kalpleri oyularak Tanrılara sunulan

Bir kurbân oldu insan. •

İnsan kurban etmeyi kaldırmıştı İbrâhim-

Ama kırdığı putların yerine yeni putlar yontuldu….

VI

Putlaşmış kelimelerle soyutlama sunaklarında

Dualar okunuyor:

-İlim, Kültür, Medeniyet, Sanat, Tarih, Felsefe,

Sınıflar, İlerleme, deniyor-

Kabilemiz yok artık-

Büyük sporcular var / star şarkıcılar var,

Biz artık “Hür-İnsân”ız, şehirlerde yaşarız

Ve bütün aktörlerin yüzlerinde maske var….

Hattâ seyircinin de-

Seyirci de kendine düşen rolü oynuyor:

Bu yığınlar içinde bir “Ferd” olmak yasaktır

Hür olmanın birinci şartı, Maske takmaktır

Ve şehirlerde hayat, “Maske”yi oynamaktır…

VII

Şehirde yaşayan insan Persona denen maskeyi

Takarak bu sahneye çıktığı günden beri

-Yüzünü gizleyerek rolünü yapan insan-

Senaryonun kurbanı, rejisörün piyonu!

Ruhunu “Molok”lara kurbân olarak sunan-

Kurbânm bizzat kendi…

O insan ki maskesini takıyor-uygun adım yürüyor.,

Putlaşan her “Kelime”– onun “Kafa Konforu”

İyiyi ve kötüyü ne arıyor, ne soruyor:

Çünki biliyor!

Biliyor onun yerine düşünen bir “Molok”un

Yazdığı senaryonun -kendi rolüne uyan-

Yalnızca kendine ait, Repliğini biliyor….

Replik ezberindedir-

Her şey yerli yerindedir….

VIII

Ve onun Repliği budur:

“Te Deum! Moritur Te salutant!”

(Sen Tanrımız! Öldürülmek üzere olan kurbanlar-

Seni selamlıyorlar!)

Diyor bitkin, talihsiz ve maskeli kurbanlar.

Ve Molok’un maskesi: putlaşmış kelimeler

“İlerleme” adına teselli ediyordu geride kalanları.

IX

Repliğini ezberleyen papağandı bir zaman-

Fakat işte maskesi de düşüyor!

Yüzünü gizleyerek bir rol oynamak için

Ruhunu şeytâna satan bir insandı o “Molok”

Maskesini takıyor… Yıldız olacak bir gün-

Maskesine tapacak.

Uygun adımla yürür “Molok”ların oyunu….

X

Ve bu soyut sözler ki çok da soyut değildir

Kan kokusu duyulur çünkü o soyutlama tapınaklarının

İnsan kurbân edilen sunakları ardından,

Ahsen-i takvîm üzere yaratıldığı halde

-bir rol oynamak için o maskeye sığınan-

Esfeli sâfilîne döndürülen o insân,

Artık canlı değildir- sadece bir maskedir!

Kan kokusuyla sarhoş olarak ölürken o-

Sadece rûhsuz madde- maskeden arta kalan:

“Molok”lara sunulan cesedi kokar onun

Çünki daha maskeyi giyerken o kurbanlar

-Kurbân edildikleri “Persona maskesi”ne-

“-Moritur Te Salutant!” diyorlardı Molok’a!

(Ölmek üzere olan bizler seni selamlarız!)

“Ave Caesar: Yaşasın Sezar!”

Scroll to Top