PHOENIX (Zümrüdü Anka)

“Tao hayat yoludur ve her şey Tao’dur”

Lao Tse

PHOENIX

Ankaa…

I

Ve Ebâbil kuşları

Çırpınarak kanat kanat

Kanatlarını açarak

Bir çırpıda aştılar

Rûh uçurumlarını

Ve Mâyâ’yı

Ve kuşatıp gerçeği

Kapladılar semâyı.

Ve Ebâbil kuşları -cehle ve zulme inat-

Orduyu kuşattılar ve taşlar fırlattılar

-Yıkar bâtıl düşleri çökerken her Saltanat-

Ordular yok oldular

Ve o kuşlar gittiler.

 

II

Ve Ebâbil kuşları

Dünyâyı düşünmüşler:

Bu Mâyâ’dır! demişler; bu Mülk ve bu Saltanat.

Ey ruhların berzahı,

Ey aldatıcı dünyâ! Seni de aşacağız

Ey kışkırtıcı rü’yâ! Gerçeğe ulaşacağız…

“Âlemlerimizden sefer” ederek, berzahlardan geçerek

Bin yıl boyunca uçmuşlar-yorulmuş gümüş kanatları

Ama birbirine yaslanarak, birbirine seslenerek

Yola devam etmişler

Sîmürg’ü bulmaya and içmişler: Bin yıl daha uçmuşlar

Yoruldukça ilhî söylüyormuş o kuşlar:

 

Çünki her şey bu yoldur

Bu yol hayat yoludur

Ve bu yoldan geçerek

Cümle gülzâre gelir.

 

III

Kanatlanıp aştılar rûh uçurumlarını: Ve Mâyâ’yı

-Dünyâyı- ve Moksâ’yı aştılar.

Bir uçuşta geçtiler bu âlem-i berzahı

Nirvânâ ülkesinde İllâ’ya ulaştılar:

Varlık bir serâb idi: Yokluk dahi seraptır.

 

IV

Ve orda çintemânî: Buda’nın üç incisi

-Nirvânâ ülkesinde, Lâ ve İllâ Mülkünde-

O ziyâfet sunulur;

Ve bir inci yemişler

Esrârı anlamışlar.

İkinciyi yemişler,

Birer Phoenix olmuşlar.

Ölümsüz Phoenix gibi;

Yanıp kül olsa bile -Külleri dirilen kuş!

Yeniden dirilişin, O Sîmürg’ün tılsımı

Saymışlar üçüncüyü

Kalplerinde gizlemişler.

 

V

Çintemânî’yi bulunca, Lâ ve İllâ sırrını

Ying ü Yang’a kavuşunca, âhengin esrarını

Keşfedip anlamışlar Tao’nun sırlarını

Dokuzuncu felekte “Kelime”yi öğrenmiş

Îsâ ve Rûhü’l-Kudüs bâbını okumuşlar…

 

VI

Bütün felekleri geçmiş, sonsuzluğa kanat açmış

Lâ-mekân ülkesinde, sonsuzluk okyanusunda

Allah’ın huzurunda

Yeniden açmışlar o şehâdet sancağını:

“Lâ İlâhe illallâh!”

O şehâdet sancağıyla

Ve ve İllâ kanadıyla

Dönmüşler bu Kevn ü Fesâd’a…

 

VII

Ve işte ben-

Gözlerim gökyüzünde,

Onları arıyorum:

-Yıldızlar arasında: Onları görüyorum-

 

Çünkü her şey bu Yol’dur

Bu yol Hayat Yolu’dur.

Ve bu yoldan geçerek

Cümle gülzâre gelir.

Scroll to Top